Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Europeiske ungdommer forteller sine egne historier gjennom bilder


I forrige uke var ungdommer fra seks land på gruppeutveksling i Trysil. Her lærte de mer om hvordan de kan ta en aktiv del i samfunnet gjennom å bruke fotografi, media og sosiale media som virkemiddel. 

Prosjektet «Tell a Different Story» er koordinert av Shokkin Group Norge, og 30 unge fra Norge, Danmark, Tsjekkia, Estland, Azerbaijan og Georgia tok del i prosjektet. 

 

Se promoteringsvideo av prosjektet.

 

Marit Moberg fra Shokkin Group Norge forteller at prosjektet handlet om å møte andre unge fra andre land og kulturer, utveksle erfaringer og å lære av hverandre. Deltakerne har lært hvordan bilder kan brukes til å belyse et problem eller en problemstilling, og hvordan bildene kan fortelle en annerledes historie enn den man vanligvis ser.

 

- Vi håper at disse bildene kan inspirere og motivere andre til å bli en aktiv medborger, forteller Marit Moberg. 

 

Involvering i lokalsamfunnet

I løpet av gruppeutvekslingen var også ungdommene på Trysil videregående skole for å holde en workshop om video, foto og kreativ tegning/ skriving.

 

- Før dette visste jeg ikke at jeg kunne lære bort noe, nå har jeg faktisk gjort det og vet at jeg kan det. Det var veldig gøy, sa en av de tsjekkiske deltakerne etter skolebesøket.

 

På Trysil videregående skole

 

Ungdommene har også laget også en fotoutstilling, og den skal være utstilt på en kafe i Trysil frem til november. Bildene har ungdommene tatt selv, og de viser sine land og lokalsamfunn gjennom bildene. 

 

- Lokale aktører setter stor pris på at man skaper noe som andre kan ha glede av, forteller Marit. Prosjektet har også flere ganger blitt dekket av lokalavisen. 

 

Verdifull prosjekterfaring 

Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, og det er første gang Shokkin Group har organisert et Aktiv Ungdom-prosjekt. Gjennomføringen av gruppeutvekslingen har også gitt dem konkret prosjekterfaring. 

 

- Som organisasjon har vi gjort oss utrolig mange erfaringer gjennom å arrangere vårt første prosjekt, og vi har lært mye om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer et så stort prosjekt. Det er viktig å ha folk i og rundt organisasjonen som gjerne vil hjelpe til og som kan bidra. Vi har også gjort oss en del erfaringer på hvilke ting vi vil gjøre annerledes neste gang, og at man må være fleksibel i forhold til uforutsette endringer som kommer. Men mest av alt har vi lært at det er mulig, at man kan skape utrolig mye hvis man har motivasjon og vilje til å gjennomføre.»

 

Deltakerne har også lært en del om hvordan man planlegger og gjennomfører et offentlig arrangement gjennom de lokale aktivitetene.

- Alt dette har de gjort blandede grupper, så de har også lært mye om hvordan man samarbeider med andre, og om interkulturell læring og dialog, forteller Marit.


Ungdommene bodde på en gård i Trysil 

 

- Gjør det!  

Marit er positivt innstilt til internasjonal samarbeid. 
- For oss er det veldig lærerikt å samarbeide på tvers av land, kulturer, språk, bakgrunn og interesser, og å skape noe sammen. Vi vil også gjerne motivere og inspirere andre unge til å tørre og prøve, og vise de hvilke muligheter som finnes. Vår erfaring er at det gir unge en utrolig selvtillit og vilje til å handle når man møter andre unge som man får lov til å utveksle erfaringer og utvikle ideer sammen med.

 

Marit Moberg anbefaler andre organisasjoner å sette i gang med gruppeutveksling:

- Gjør det! Det er kjempegøy! Det krever en del planlegging og tid, men jo mere man kan involvere andre, både unge i organisasjonen, og andre folk rundt en med ressurser, jo bedre er det. Man får mere hjelp, man kommer bredere ut og det blir mer spennende for de unge som kommer. Det andre jeg vil anbefale er at man ikke skal planlegge å gjennomføre for mye, vær åpen og fleksibel for endringer, og lytt til deltagerne og deres behov. 

 

Les mer på Shokkin Group Norges nettside. 

 

Siste dag i Trysil  

 

Alle bilder: Shokkin Group Norge

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS