Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Flere nye prioriteringer i Erasmus+ i 2018


De generelle målsettingene for Erasmus+- programmet er som før. I tillegg har en ny nasjonal prioritering om ungdomsarbeid blitt innført. Kulturarvprosjekter er også prioritert i 2018.

 

Prioritering av prosjekter som forebygger voldelig ekstremisme (radikalisering) og arbeid med flyktninger blir videreført.Fokus på voldelig ekstremisme, marginaliserte ungdommer og flyktninger

 

Spesifikke prioriteringer for mobilitetsprosjekter som gruppeutvekslinger, frivillig arbeid og opplæring av ungdomsarbeidere fra 2017 blir videreført også i år.

 

I utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på prosjekter som: 

 

 

Ungdomsarbeid, ikke-formell læring og frivillig arbeid kan bidra til å takle behovene til flyktninger, asylsøkere og innvandrere og øke bevisstheten omkring disse temaene i lokalsamfunnet. Det vil derfor bli lagt vekt på å støtte mobilitetsprosjekter som involverer eller fokuserer på flyktninger, asylsøkere og innvandrere.


Ny nasjonal prioritering – fokus på ungdomsarbeidere 
Et viktig fokus for ungdomsfeltet i Erasmus+: Aktiv Ungdom er å øke kvaliteten på ungdomsarbeid. I Norge i 2018 vil vi derfor prioritere søknader om opplæring for ungdomsarbeidere som kommer fra organisasjoner som jobber direkte med ungdommer.

 

Det brukes ingen strikt definisjon på ungdomsarbeider i denne sammenhengen. Det kan være en ansatt eller en som jobber frivillig i en organisasjon, klubb, kommune og liknende. Men vedkommende må jobbe med en ungdomsgruppe som møtes med jevne mellomrom. Ungdomsarbeideren må også ha en pedagogisk rolle og målsetning for ungdomsarbeidet.

 

Den nasjonale prioriteringen gjelder for alle søknadsrunder i år.


EUs kulturarvår i 2018
2018 er EUs første kulturarvår. En rekke EU-programmer vil derfor ha et spesielt fokus på kulturarv i år, inkludert Erasmus+. Kulturarv bidrar til nye jobber, økonomisk vekst og samhold i samfunnet. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som bidrar til å øke oppmerksomheten om Europas kulturarv, og særlig til prosjekter som støtter utvikling av kompetanse, sosial inkludering, kritisk tenkning og ungdomsengasjement.

 


Les mer om målsettingene i programguiden.

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS