Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Flott lanseringskonferanse i Operaen


Konferansens logo23. mai ble Erasmus+, verden største program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett lansert i Norge under en stor konferanse i Operahuset i Oslo. Takk til alle som var til stede og bidro til et vellykket arrangement på denne viktige dagen for oss. 

Erasmus+ har to nasjonale kontorer i Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fortsetter å forvalte Aktiv Ungdom-delen av programmet, mens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) veielder og behandler søknader på de øvrige feltene Erasmus+ dekker.

 

Lanseringskonferansen ble åpnet av Wenche Mobråten, som er avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Alf Rasmussen, direktør for Senter for internasjonalisering av utdanning. Til stede på åpningen var også Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og Statssekretær Birgitte Jordahl fra Kunnskapsdepartementet.

 

- Erasmus + er et viktig program for å skape større toleranse og færre fordommer blant unge. Programmet støtter ungdom til aktiv deltagelse og engasjement, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne under åpningen.

 

På programmet sto også et innlegg fra Europakommisjonen, innlegg fra brukere av de tidligere EU-programmer, og samtaler om mulighetene som ligger i det nye programmet. Pellegrino Riccardi og Andreas Stöckl bidro med refleksjoner rundt internasjonalisering, mens blåsekvintetten Norwegian Wood og Stella Polaris sto for de kunstneriske innslagene. Ekstra morsomt var det at to av skuespillerne på scenen var eller hadde vært frivillige gjennom Europeisk volontørtjeneste.

 

Du kan lese mer om konferansen på Bufetats nettsider og hos SIU.

 

Bilder fra konferansen

 

Solveig Horne ankommer Erasmus+ lansering
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ankommer konferansen

Wenche Mobråten og Alf Rasmussen ønsker velkommen til Erasmus+ lansering
Wenche Mobråten og Alf Rasmussen ønsker velkommen til Erasmus+ lansering

Informasjonsstand for Aktiv Ungdom
Vår egen Betty Cutolo informerer om mulighetene i Aktiv Ungdom

Innlegg ved Erik Langbråten
Erik Langbråten siterer Garborg i sitt innlegg på konferansen

Ereasmus+ lansering, fullsatt sal
Nær 400 påmeldte og nesten fullsatt sal på Operaens scene 2

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS