Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Fokus på forbedring av gruppeutvekslinger


Ragnhild Sophie Berthinussen deltok nylig på kurs i Slovakia for å få nye metoder og kunnskap om hvordan hun kan organisere enda bedre gruppeutvekslinger i fremtiden. Hennes tilbakemelding etter kurset er klar: dette burde alle som arrangerer gruppeutvekslinger få med seg!For et par år siden ble det børstet støv av den gamle velforeningen på Vevang, en liten bygd som ligger ytterst i havgapet i Møre og Romsdal. Ragnhild Sophie Berthinussen ble valgt til ny styreleder. Det nye styret ønsket også å sette fokus på barn- og unges oppvekstmiljø, identitet og bolyst. Ragnhild hadde tidligere deltatt på kurs og vært involvert i ungdomsutvekslinger gjennom Aktiv Ungdom, og hun hadde positive erfaringer med programmet. Dermed var det naturlig for dem å søke om støtte til å organisere prosjekter i lag med ungdommene på Vevang.

 

Nylig organiserte Vevang Vel en gruppeutveksling med Spania, Crossing Cultural Borders: A North-South Exchange. Gruppeutvekslingen med Spania var en suksess, men det er alltid rom for forbedringer. Ragnhild meldte seg derfor på kurset «Advanced Training on Quality» i Slovakia.

 

Fokus på kvalitet
Formålet med kurset var å bedre kvaliteten på gruppeutvekslinger. I løpet av seminaret fikk deltakerne anledning til å reflektere over deres tidligere erfaring med slike prosjekter. Her opplevde Ragnhild å bli konfrontert med seg selv.

- Jeg var jo i utgangspunktet svært fornøyd med hva vi har fått til i de ulike prosjektene, men fikk under kurset øynene opp for enda bedre løsninger. Før kurset anså jeg utvekslingene våre til å være av de bedre. Men på en skala fra -2 til 2 ble jeg plutselig plassert på trinn null.  Jeg ser nå at vi har mye å lære om aktiv deltakelse og implementering, forteller hun.

 

Deltakerne fikk i løpet av kurset bedre forståelse for hvordan man kan øke kvaliteten i en gruppeutvekslingen. Kurslederne ga en grundig innføring og mange nyskapende innspill på hvordan inkludere de unge enda bedre, interkulturell læring, resultater og hvordan man setter sammen programmet. De gikk også igjennom hvordan man kan støtte ungdommenes læringsprosess i prosjektet, som er en viktig del av en gruppeutveksling. Kursdeltakerne fikk styrket kompetansen innen prosjektledelse, og lærte mer om hvordan man organiserer de ulike fasene av en gruppeutveksling. 

 

 

Fornøyd deltaker
Ragnhild er alt i alt veldig fornøyd med kurset. Rammene rundt kurset var veldig bra, og det faglige innholdet var svært godt og relevant. De to kurslederne var også svært dyktige.
- De var gode til å lære fra seg, gode til å se an gruppa, tilpasse, presse, slippe, ta rom og gi rom, forteller Ragnhild.

 

Gruppen bestod av deltakere fra hele Europa.
- Gruppedynamikken var veldig god. Det var nok kombinasjonen av kurslederne, deltakerne og det nasjonale kontoret sin innsats som gjorde dette til en veldig positiv opplevelse, forteller Ragnhild.


Mange av deltakerne er potensielle samarbeidspartnere som Ragnhild antar hun kommer til å samarbeide med i fremtiden. Vevang Vel ønsker å sette i gang med planleggingen av en ny gruppeutveksling så snart som mulig. Ragnhild har veldig lyst til å jobbe etter de nye metodene hun lærte på seminaret, og ønsker å involvere ungdommene aktivt i prosjektet, fra begynnelse til slutt.

 

Delta på kurs!
Ragnhild oppfordrer alle andre som har mulighet og nytte av dette til å delta på Aktiv Ungdom-kurs.
- Det er svært lærerikt. Man lærer både om seg selv og om andre. Ikke minst lærer man å tenke annerledes, se muligheter og bryte ned hindringer, avslutter hun.

 

Har du også lyst til å lære mer om kvalitet i gruppeutvekslinger? Neste tilsvarende kurs finner sted i Nederland i desember. Søknadsfristen er 19. oktober. Les mer og søk om å delta her.

 

Du kan også søke etter andre relevante kurs her. 
De som får plass på kursene får dekket reise-, oppholds- og kursutgifter mot en egenandel. Egenandelen er på 500 for kurs i utlandet, og for kurs i Norge er prisen som oftest litt lavere.

 

Bilde: Zuzana Spodniaková

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS