Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Fokus på ikke-formell læring


Aktiv Ungdom er et program for ikke-formell læring, og legger til rette for prosjekter der slik læring finner sted. For den som vil lære mer om dette, finnes det både kurs og ressurser.  

Læring betyr å tilegne seg kunnskap, egenskaper eller holdninger, og det finnes ulike måter å lære på. De fleste er godt kjent med formell læring, som er den organiserte utdanningen som skjer innen for det formelle utdanningssystemet. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. 

 

Det er ikke bare på skolen man lærer. Man lærer også når man er med venner. Uformell læring er den prosessen der man tilegner seg holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter i for eksempel familien, med venner og gjennom media.

 

Organisert læring som skjer utenfor utdanningssystemet, kalles ikke-formell læring. Læringen kan foregå gjennom kurs, men også gjennom frivillig arbeid, gjennomføring av prosjekter eller ved å delta på utvekslinger. Deltakerne er aktivt med og at aktivitetene er tilpasset deres ønsker og behov.

  

Forskjell mellom uformell og ikke-formell læring

 

Det er en viktig forskjell mellom uformell og ikke-formell læring. I den ikke-formelle læringen, er det en intensjon om å lære. Det er et uttalt mål å lære, men læringen skjer med andre metoder og i andre situasjoner og miljøer enn i det tradisjonelle skolesystemet. Den uformelle læringen er annerledes, i den forstand at den ikke er planlagt og bevisst. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltakelse. Det er derfor nært knyttet opp til deltakernes egne behov, ønsker og interesser. Ikke-formelle læringsprosesser er et alternativ og supplement til det formelle skolesystemet. Utvikling og økt kompetanse for den enkelte er et uttalt mål. Læringen gjennomføres med andre metoder og i andre former enn i det formelle skolesystemet.

 

 

Anerkjennelse av ikke-formell læring

For å styrke anerkjennelsen av den læringen som foregår utenfor det formelle skolesystemet, for eksempel i en utveksling, har EU utviklet Youthpass. 

 

 Skjermdump YouthpassYouthpass er et deltakerbevis som beskriver aktivitetene man har vært med på og gir rom for refleksjon over det man har lært. 

 

Gjennom å planlegge og gjennomføre prosjekter får unge mennesker viktig kompetanse. Disse elementene er viktige i unge menneskers personlige utvikling, i deres mulighet for å hevde seg i arbeidslivet og i deres engasjement som aktive samfunnsborgere. Gjennom å evaluere egen innsats i forhold til disse begrepene, vil ungdom bli seg bevisst den læringen de har oppnådd og dermed kunne gjøre seg nytte av denne på en bedre måte.

 

Youthpass gir ungdom et bevis på at de ved å delta i internasjonale aktiviteter har fått kompetanse som er verdifull både for dem selv og for samfunnet. Å få dokumentert denne erfaringen kan være nyttig når man skal søke jobb og i mange andre sammenhenger.

 

Alle som deltar på gruppeutveksling, ungdomsinitiativ, europeisk volontørtjeneste og opplæring av ungdomsarbeidere har rett til å få et Youthpass når prosjektet er ferdig. 

 

Les mer om Youthpass her. 

 

 

Mer informasjon 

 

Ønsker du å lære mer om ikke-formell læring, finnes det både kurs og ressurser. 

 

Kurs: Fra 23.-28. januar kan du delta på kurs i ikke-formell læring i Nederland. Her vil du lære om prinsippene og metoder, og hvordan man kan bygge broer mellom ulike læringsmetoder. I løpet av kurset vil deltakerne gjennomgå ulike læringssituasjoner, reflektere på metoder, dele erfaringer, og utvikle kapasiteten. Søknadsfristen er 25. november. 

Les mer her.  

 

Håndbok: Det finnes også en håndbok om ikke-formell læring. Denne ble utviklet av syv partnere fra europeiske land, og ble finansiert av Aktiv Ungdom-programmet. I tillegg til å forklare de ulike formene for læring, er det også fokus på hvordan tverrsektorielt samarbeid skal styrkes. I håndboken finner du også forslag til aktiviteter og metoder. Last den ned her.   

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS