Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Forslag om at det nye "Erasmus for All"-programmet skal inneholde et separat ungdomskapitel


Det nye programmet "Erasmus for All" skal fra 1.1.2014 erstatte dagens Livslang Læring- og Aktiv Ungdom-programmer. Det er uenighet innad i EU om hvordan det nye programmet skal organiseres. I det Europeiske Rådsmøte i EU var det mange som tok til orde for et sterkere fokus på ungdom.Europakommisjonens forslag knyttet til "Erasmus for All"-programmet ble den 11. mai drøftet av EUs ministre for utdanning i det Europeiske Rådsmøte i EU. Det ble enighet om å gå inn for at «Erasmus for All» skal inneholde et særskilt ungdomskapitel med et tilhørende separat budsjett. Forslaget innebærer også et styrket fokus på ungdom med spesielle utfordringer, og at de aller fleste prosjekttypene i dagen Aktiv Ungdom-program skal videreføres i «Erasmus for All». Mange medlemsland argumenterte for at ungdomsfeltet bør bli mer synlig i det nye programmet, mens noen medlemsland fremmet forslag om at dagens separate ungdomsprogram bør opprettholdes. Androulla Vassiliou, EU-kommissær for utdanning, ungdom, kultur og idrett i Europakommisjonen, var også til stede. Hun beklaget disse endringene fra Rådets side, og ønsket at de skulle ha tilsluttet seg Europakommisjonens forslag.

 

Dette viser at det er stor uenighet innad i EU. I tillegg til at det Europeiske Råd har behandlet Europakommisjonens forslag, skal dette også opp i Europaparlamentet på nyåret 2013.

 

Det norske nasjonale kontoret ser veldig positivt på behandlingen i Rådsmøtet. Dette er et veldig gledelig signal, som gir håp om at ungdomssektoren vil styrke sin stilling vesentlig i det nye «Erasmus for All»-programmet.(16.05.2012)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS