Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Fortsatt mulig å samarbeide med Sveits


Sveitsisk flagg og EU-flaggHar du planer om å samarbeide med partnere fra Sveits, bør du lese videre. Etter at sveitserne i en folkeavstemning i februar 2014 la innstramninger på innvandringen fra nabolandene, er Sveits ikke lenger programland i Erasmus+.I 2015 vil Sveits fortsatt bare kunne delta som såkalt partnerland i Erasmus+ (merk at landet heller ikke faller inn i gruppen Partnerland i EUs naboregioner). Hva betyr dette i praksis?

 

Hovedtiltak 1: Mobilitet

Sveitsiske organisasjoner kan ikke være partner i gruppeutvekslinger, volontørtjeneste eller opplæringsaktiviteter for ungdomsarbeidere.

 

Hovedtiltak 2: Samarbeid

Sveitsiske organisasjoner kan delta som partnere i strategiske partnerskap, med status som partnerland. For å kunne ha med sveitsiske partnere må det dokumenteres at dette gir en merverdi for prosjektet. Egne finansieringsregler gjelder for deltakere fra partnerland.

 

Hovedtiltak 3: Politikkutvikling

Sveitsiske deltakere i Ungdomspolitiske møter kan ikke finansieres gjennom Erasmus+.

  

Det finnes andre muligheter!

Det sveitsiske nasjonale kontoret har mulighet til å finansiere prosjekter innenfor Hovedtiltak 1, det vil si gruppeutvekslinger, volontørtjeneste og opplæring for ungdomsarbeidere med nasjonale midler.

 

Dette betyr at sveitsiske organisasjoner kan søke støtte innenfor dette hovedtiltaket som normalt til sitt nasjonale kontor. Prosjektene vil ikke formelt være Erasmus+-prosjekter, men vil vurderes og tildeles støtte etter samme kriterier.

 

Sveitsiske organisasjoner kan også søke støtte nasjonalt til å delta i prosjekter støttet av Erasmus+ i andre land. I så fall skal organisasjonen ikke føres opp i søknaden.

 

Vil du vite mer?

Les mer om bakgrunnen for vedtaket om utestengelse og på hvilke måter Sveits fortsatt kan samarbeide i Erasmus+ også på andre felt:

Vedlegg
Info om Sveits' deltakelse i Erasmus+

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS