Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Fremtidens fredsmeklere


Elever fra Norge og Makedonia var samlet i Oslo forrige uke for å presentere deres felles meklingsprosjekt. Prosjektet har hatt stor betydning for elevene, og har hatt ringvirkninger både lokalt og internasjonalt.  

 

Det siste året har til sammen 20 elever fra Kuben videregående skole i Oslo og yrkesskolen Mosha Pijade i den makedonske byen Tetovo, samarbeidet om et felles meklingsprosjekt sammen med Nansen dialogsenter (NDC) i Makedonias hovedstad Skopje.

 

Prosjektet «Peer Mediator Today – Peace Maker Tomorrow», har som mål å utdanne ungdom innen temaene konflikthåndtering og mekling, til bruk både i skolen og i lokalsamfunnet.

 

Prosjektet har fått midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, hvor ungdomsgrupper får støtte til å ta i mot eller besøke ungdomsgrupper i andre land. Gruppeutvekslingen pågår i ett år og har fått cirka 180.000 kroner i støtte. De norske elevene tar studiespesialiserende fag og representerer alle trinnene ved den videregående skolen.

 

Siden oppstarten våren 2015, har elever ved Kuben vært på prosjektbesøk ved dialogsenteret og skolen i Makedonia, og forrige uke var de makedonske elevene i Norge.

 

Kristin Skare er internasjonal koordinator ved Kuben videregående skole, og har ansvaret for det praktiske rundt prosjektet. Kuben videregående skole har lang erfaring med elevmekling, så det var naturlig å gå inn i dette prosjektet. Hun forteller at ringvirkningene ble større enn forventet.

 

- Et par av våre deltakere har bakgrunn fra Afghanistan, og har nylig vært i Afghanistan hvor de sammen med Nansen Fredssenter undersøkte muligheten til å starte opp arbeid med ungdom fra forskjellige klaner, etter mønster av NDC Skopje og med meklingsmetodikk, forklarer hun.

 

Elevene har høstet god oppmerksomhet fra den makedonske utdanningsministeren, hatt et lengre bidrag på lokal makedonsk TV, bidratt på Trygg Læring Norges årlige konferanse på Litteraturhuset i Oslo og presentert arbeidet sitt for en delegasjon begeistrede FN-delegater.

 

Forrige uke holdt elevene en presentasjon om hva de har lært av prosjektet. Elevene konkluderte med at årsakene til konflikt varierer, men at meklingsprosessen ofte er den samme.

 

- Mekling handler om å se hele bildet og lære å se situasjoner fra ulike perspektiver, sier Tristan, en av elevene fra Norge.

 

- For meg handler mekling handler om å bryte ned likegyldighet og stereotypier, forteller Vane fra Makedonia.

 

Selv om prosjektet nærmer seg slutten, vil deltakerne ta med seg meklingskunnskapene videre. De har lært å kommunisere bedre, blitt mer tålmodige og flinkere til å finne fredelige løsninger i konfliktsituasjoner. Deltakerne ønsker nå å dele erfaringen med andre ungdommer.

 

 

Kristin Skare forteller at man allerede kan se konkrete resultater av prosjekter i skolemiljøet.

 

- Prosjektet har gitt flere av elevene en større forståelse av seg selv og av mulighetene som finnes. Elevene har brukt meklingskunnskapene i vanskelige situasjoner i klassen. De har også begynt å bruke kunnskapen til å skape et godt skolemiljø. Mange har ledet klassens time, eller vært aktive i ungdomsrådene i Oslo. 


De makedonske elevene har blitt inspirert av besøket i Norge, forteller Nebojsha Trpkovski, en av lærerne fra Makedonia.

 

– Makedonia er et ungt land med en lang og konfliktfylt historie. Vi håper at dette prosjektet kan gjenopprette tilliten mellom de to etniske gruppene i landet. Elevene ble overrasket over å se hvordan mange ulike etniske grupper lever i lag i Norge. Dette førte til at elevene begynte å tenke på hvordan man kan oppnå dette i Makedonia, som bare har to etniske grupper.

 

Radvan Hadi, som er elev ved Kuben, forteller at han tilegnet seg nyttige kunnskap og redskaper i løpet av det siste året, i tillegg til nye fremtidsplaner.

 

- Før var jeg kanskje en litt vanskelig person, men nå kommer jeg nesten aldri i konflikter. Jeg ser ting fra forskjellige perspektiver. Istedenfor å gå i konflikt, velger jeg nå alltid den positive veien, som er fred. I fremtiden ønsker jeg å studere og jobbe med fred og menneskerettigheter, avslutter han.

 

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS