Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Hvem fikk støtte 1. februar 2004?


Følgende prosjekter er innvilget støtte fra UNG i Europa etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. februar 2004.Støttebeløpene er oppgitt i Euro.

GRUPPEUTVEKSLING
X-ray,
Oslo, 22 780 Euro.
Lindås kommune, Hordaland, 9 426 Euro.
Kiowato ungdomsklubb, Finnmark, 11 418 Euro.
Oslo pan afrik, Oslo, 34 272 Euro.
Arbeidsinstituttet Ringerike, Buskerud, 2 412 Euro.
Tanken ungdomskulturhus, Akershus, 8 412 Euro.
Time kommune, Rogaland, 3 017 Euro.
Hammerfestkommune, Finnmark, 6 204 Euro.
Nordagutu speidergruppe, Telemark, 3 243 Euro.
Somalisk ungdoms kultur og aktivitets organisasjon, Oslo, 8 220 Euro.
Somali sport and Culture, Oslo, 35 319 Euro.
Santa Sunniva ungdomskor, Hordaland, 8010 Euro.

VOLONTØRTJENESTE – SENDERORGANISASJONER
Opplysninger mangler fra listen.

VOLONTØRTJENESTE – VERTSPROSJEKTER I NORGE
Frivillegsentralen i Sogndal , Sogn og Fjordane tar imot volontør fra Franrike.
X-ray, Oslo, tar imot volontør fra Italia.
Vallersund, Sør-Trøndelag, tar imot volontør fra Nederland.
Hogganvik, Rogaland, tar imot volontør fra Tyskland.
AI Drammen, Buskerud, tar imot volontør fra Frankrike.
Grobunn, Hedmark, tar imot volontør fra Tyskland.
Grobunn, Hedmark, tar imot volontør fra Tyskland.

VOLONTØRINITIATIV (FUTURE CAPITAL)
En tidligere volontør får støtte til prosjektet: Food on wheels, 5000 Euro.

UNGDOMSINITIATIV/NETTVERKSPROSJEKT
Natur og Ungdom, Østfold, Aksjonen mot Atomen, 10 000 Euro.
Uformell gruppe v/Kennet Moe, Oslo, BPM Project, 3088 Euro.
Verden i Bergen Hordaland, Verden i Bergen kafe, 4809 Euro.

OPPLÆRING, INFORMASJON OG NETTVERK
Opplysninger mangler fra listen.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS