Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Jobber du med inkludering av unge eller forebygging av radikalisering?


Nå kan du søke om støtte til prosjekter som skal

- fremme aktivt medborgerskap blant unge,

- utvikle frivillighetens rolle i inkluderingsarbeid,

- forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge.

 

Du kan søke om opp til 4,5 millioner kroner til to- eller tre-årige prosjekter.

Fristen er 22. mai. Utlysningen gjelder prosjekter innen utdannings- og ungdomsfeltet. De overordnede målene for denne utysningen er å: 

 

Hver søknad må omhandle ett generelt mål og ett av de spesifikke målene.

Denne artikkelen fokuserer på prosjekter på ungdomsfeltet. 


For prosjekter på ungdomsfeltet er det følgende spesifikke mål:

 

Forventede resultater for ungdomsprosjektene er:

 

Hvem kan søke?
Man må være etablert i et programland for å kunne søke. Det vil si:

 

De som kan søke er blant annet:

Se den offisielle utlysningen for mer informasjon om hvem som kan søke. 

 

Hva annet bør du vite? 

 

Dette er et sentralisert prosjekt. Det vil si at du søker direkte til EU-kommisjonen og ikke via Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 

Fristen for innsendelse er den 22. mai 2017 — kl. 12.00.

 

Mer informasjon finner du her. 

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS