Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Nettbasert kurs om frivillig arbeid i Europa


Ønsker du å ta i mot europeisk ungdom som frivillige i din organisasjon, eller vil du sende norske frivillige til prosjekter i Europa? Delta på nettbasert kurs den 15. mars for å finne ut om dette er noe for deg og din organisasjon! 

 

Hvem er kurset for?

Kurset er for organisasjoner som kan tenke seg å ta i mot eller sende frivillige ungdommer på prosjekter gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS). 


En vert- eller senderorganisasjon kan være en hvilken som helst ikke-kommmersiell organisasjon eller offentlig instans. Dette inkluderer frivillige og humanitære organisasjoner og offentlige instanser av alle slag, f.eks. teatergruppe, idrettslag, kor, korps, menighet, kommune, fritidsklubb, NAV og skoler. Bedrifter som er aktive innenfor samfunnsansvar kan også delta.

 

Hva er Europeisk volontørtjeneste? 
Europeisk volontørtjeneste (EVS) gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise, lommepenger og opphold blir dekket.

 

Om kurset 

Kurset består av to deler:

1) Introduksjon til EVS: 13.00-13.45

Denne modulen inkluderer informasjon om hvordan du blir godkjent som sender- og vertsorganisasjon, hvordan man søker og hva man skal legge vekt på i søknaden. I tillegg vil vi dele eksempler fra prosjekter og organisasjoner.

 

2) Strategisk EVS: 14.00-14.30

Strategisk EVS er nytt i 2017. Dette er for organisasjoner som ønsker å tenke langsiktig i prosjektsamarbeidet og få større effekt av aktivitetene på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Ordningen åpner for søknader som omfatter flere aktiviteter over en periode på inntil 3 år, og gir rom for fleksibilitet når det gjelder samarbeidspartnere.


Du kan delta på en av delene, eller begge. Kurset er gratis!

 

Når: 15. mars.

Meld deg på her. 

 

Tekniske krav for å delta:
Når det nærmer seg webinaret vil du få en invitasjon med lenke med nærmere beskrivelse om hvordan du logger deg på kurset. Du behøver en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett for å se webinaret, god internettforbindelse og mulighet til å lytte, enten via høyttaler eller øretelefoner. Dersom du sitter foran en datamaskin trenger du ikke laste ned noen programvare, men dersom du vil sitte på telefon eller nettbrett, finnes det en egen app for dette. 


Du vil også få anledning til å stille spørsmål via chat.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS