Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ny prosjekttype: Strategisk EVS


Nå kan du søke om Strategisk EVS. Dette er en mer fleksibel prosjekttype som skal bidra til at EVS-prosjekter blir mer strategiske og har større effekt.

 

Nytt i denne ordningen er at man kan søke om tre-årige prosjekter, gjennomføre tilleggsaktiviteter og at man ikke må ha samarbeidspartnere klart på søketidspunktet.Hva er Strategisk EVS? 
Et Strategisk EVS-prosjekt består av «vanlige» EVS-aktiviteter som adresserer en identifisert utfordring innenfor ett av de prioriterte områdene til Erasmus+. Prosjektene må være strategiske, det vil si at de må være del av en større plan. Man må derfor beskrive i søknaden hvordan man arbeider strategisk med EVS for å oppnå langsiktige mål.

 

Strategiske EVS-prosjekt skal øke bevisstheten om verdien av frivillig arbeid for unge og for samfunnet generelt. Den skal også styrke anerkjennelse av kompetansen man får gjennom frivillig arbeid. 

 

Mer fleksibel prosjekttype
Den store nyheten er at man ikke trenger å ha partnere på plass når man søker om Strategisk EVS. Det holder å beskrive hvordan man skal finne og velge partnerorganisasjon, og hvilken erfaring og kompetanse man ser etter. Man trenger heller ikke identifisere fra hvilket land man vil sende eller motta volontører. Det er mulig å føre opp sender- og mottakerland. Da vil utregning av reisestøtte også være mer nøyaktig. Dersom man søker uten å vite dette på forhånd får man innvilget gjennomsnittsatser.

 

Flere fakta om Strategisk EVS

 

Søk om tilleggsaktiviteter 

Nytt for denne prosjekttypen er at det er mulig å søke om relevante tilleggsaktiviteter. Dette er aktiviteter som bidrar til å nå målsettingen og som kan styrke effekten av prosjektet.


Dette kan være: 


Her er det mulig å søke om å få dekket indirekte kostnader. Dette kan være maks 7 % av utgiftene for tilleggsaktiviteten. Dette kan være administrasjonskostnader (for eksempel, elektrisitet, internett, leie av lokale, faste ansatte osv). Disse dekkes opp til 80 % av kostanden for tilleggsaktiviten(e).

Involver flere i EVS-prosjektet 


Det er mulig å involvere samarbeidspartnere som bidrar til å øke kvaliteten på gjennomføringen og bidra med å nå de strategiske prosjektmålene. Disse samarbeidspartnerne bidrar til gjennomføringen, og støtter opp om spredningen av prosjektet og bidrar til større bærekraft i prosjektet. Disse kan være fra offentlig eller privat sektor. De mottar ikke støtte, og blir ikke ansett som en offisiell prosjektpartner. De må heller ikke ha en gyldig EVS-akkreditering. Men deres rolle må være beskrevet i søknaden og man må beskrive hvordan de bidrar med ekstra verdi i de planlagte aktivitetene.

 

I programguiden kan du finne mer informasjon om Strategisk EVS, og hvordan søknaden blir vurdert. 

 

For mer informasjon: 

 

Aktiv Ungdom oppfordrer alle som har god erfaring med EVS om å søke strategisk EVS!

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS