Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Nysgjerrig på om ditt prosjekt har fått støtte?


Et rekordhøyt antall søknader ble sendt inn til årets siste søknadsfrist. Nå har 34 prosjekter fått støtte. Det betyr at nesten halvparten av alle søknadene har blitt innvilget! Se hvem som har fått støtte.

 

 

Mange søknader og nye søkere 
I denne runden fikk vi inn 79 søknader med en total søknadssum på nesten 34 millioner kroner. Det er ny rekord! Til samme tid i fjor fikk vi inn 46 søknader.

 

Liste over alle som har fått støtte finner du her.

 

Tre prosjekter har blitt sendt til ny vurdering, så antallet innvilgede søknader kan øke.

 

Det er gledelig å se at det det er mange som har søkt for første gang i søknadsbunken. En tredjedel er førstegangssøkere, og rett over halvparten av disse har nå fått støtte.

 

Fra frivillig arbeid i utlandet til ungdomsmedvirkning på fylkesnivå  
Temaene for de innvilgede prosjektene er blant annet ungdomsmedvirkning, inkludering, kultur og kulturutveksling, interkulturell læring, ungdomsarbeid og klimaendring.

 

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

 

NAV Møre og Romsdal – EVS Slovenia
NAV Møre og Romsdal har fått € 18 143/ ca. 175 000 kr i støtte til å sende unge frivillige til Slovenia. Dette er ungdom med færre muligheter, for eksempel fordi de har helseproblemer eller ikke er i opplæring eller utdanning. Det å bo og jobbe i et flerkulturelt miljø i et annet land vil forhåpentligvis utvide horisonten deres, utfordre dem til å gå ut av komfortsonen og gi dem nye perspektiver. NAV Møre og Romsdal vil sørge for ekstra oppfølging til de frivillige som drar ut.

 

Ballangen kommune - Building Identity Capital 4: Torino in Ballangen, Ballangen in Torino
Ballangen kommune vil få € 94 892/ ca. 914 000 kr i prosjektmidler for å kunne organisere gruppeutvekslinger i Ballangen og i Torino i Italia. Utvekslingene skal gi ungdommene som deltar en anledning til å utforske sin egen identitet og hverandres kulturer. De skal også bli mer bevisste på diskriminering og rasisme.

 

Natur og ungdom – Training for Change: Inclusive youth climate action
Natur og ungdom har fått tildelt € 18 425/ ca. 174 000 kr til opplæring for ungdomsarbeidere. Kurset skal gi lokallag bedre forutsetning til å inkludere utsatt ungdom i arbeidet sitt, samt større forståelse for hvordan marginaliserte grupper påvirkes av klimaendringer og annen sosial og miljømessig urett på lokalt og globalt nivå. Etterpå skal deltakerne gi opplæring i sine egne hjemland.

 

Vest-Agder fylkeskommune - Ung medvirkning i Agder 2020
Vest-Agder fylkeskommune har fått € 18 200/ ca. 170 000 kr til et ungdomspolitisk møte. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt fylkessammenslåing, og dette prosjektet skal sørge for at politikere og administrasjon lytter til regionens ungdommer om hvordan Agder fylkeskommune best kan tilrettelegge for god medvirkning i 2020 og fremover. Ungdommene skal også kurses i demokrati og medvirkning.

 

Volda kyrkjelege fellesråd – Green Fingers
Volda kyrkjelege fellesråd har fått € 74 840/ ca. 720 000 kr til et strategisk partnerskap som skal skape bedre jobbmuligheter for unge som tilhører minoritetsgrupper som romfolket, flyktninger og innvandrere. Gjennom innovativ bruk av økologisk landbruk skal ungdommene utvikle ny kompetanse og kunnskap slik at de skal kunne skape sine egne jobbmuligheter i fremtiden. Partnerne kommer fra Ungarn, Romania og Italia.

 

 

Mest penger til Møre og Romsdal 

Det har blitt innvilget prosjekter i 14 fylker. Det er Oslo, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har flest prosjekter, og det er Møre og Romsdal som stikker av med den største pengesummen i denne runden.

 


Alle EVS-prosjektene har fått støtte!
Det varierer hvor mange prosjekter som har blitt innvilget i hver prosjekttype. Alle EVS-prosjektene ble innvilget, men kun to av elleve strategiske partnerskap (18%) ble innvilget. Innvilgningsprosenten avhenger av hvilken sum som er tilgjengelig i hver prosjekttype og hvor stor konkurransen er.

 

NB: Ett av prosjektene består av både EVS og opplæring for ungdomsarbeidere. Dette teller som to prosjekter i denne oversikten.  

 

 

Tilsammen 11 millioner kroner har blitt delt ut i siste søknadsrunde. Det minste prosjektet mottar i underkant av 60 000 kr, mens det største prosjekter får over en million kroner. Gjennomsnittsbeløpene i de forskjellige prosjekttypene er:

 

Neste søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. februar 2018 klokken 12.00. 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS