Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Prosjektstøtte fra UNG i Europa 1. november 2004


Følgende prosjekter har fått støtte fra UNG i Europa.GRUPPEUTVEKSLING
BI- OG TRILATERALE UTVEKSLINGER (Med to eller tre partnere)
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandene.

* Med forbehold om tilsendt revidert program innen 5. januar.

MULTILATERALE UTVEKSLINGER (Med fire eller flere partnere)

UNGDOMSINITIATIV - LOKALE PROSJEKTER

* Med forbehold med noe endring/spesifisering i søknad.

VOLONTØRTJENESTE - SENDERORGANISASJONER
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.


VOLONTØRTJENESTE - VERTSPROSJEKTER I NORGE
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.

 

VOLONTØRINITIATIVVOLONTØRINITIATIV (FUTURE CAPITAL)
En tidligere volontør, Oslo, fikk støtte til prosjekt, 5000 Euro.
En tidligere volontør, Sogn og Fjordane, fikk støtte til prosjekt, 4900 Euro.

INFORMASJON, OPPLÆRING OG NETTVERK
Opplysningene mangler på listen.

This site UK
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS