Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Resultatene fra andre søknadsrunde er klare


15 millioner kroner har nå blitt fordelt på 28 prosjekter etter årets andre søknadsrunde.

 

Erasmus+: Aktiv Ungdom mottok 68 søknader med en total søknadssum på over 41 millioner kroner før fristen den 26. april. For første gang var det mulig å søke om midler til strategiske EVS-prosjekter, og vi innvilget alle søknadene!Ny prosjekttype: Strategisk EVS

Strategisk EVS er en mer fleksibel prosjekttype som skal bidra til at EVS-prosjekter blir mer strategiske og har større effekt. Vi fikk inn seks søknader i denne prosjekttypen, og alle ble innvilget.  

 

Blant søkerne er Hordaland fylkeskommune, som nå har fått rett under 2 millioner kroner til prosjektet «EVS4Inclusion». Dette prosjektet fokuserer på ungdom som av ulike grunner ikke fullfører videregående skole. I løpet av de neste tre årene skal de sende ut 80 ungdommer og ledsagere til EVS-prosjekter i Europa. Hordaland fylkeskommune har mange samarbeidspartnere, og ungdommene bestemmer selv hvilket prosjekt i hvilket land de ønsker å være med på. Et apparat av profesjonelle står til rådighet for å tilrettelegge slik at ungdommene kan delta.

 

Det vil også være mulig å søke om strategisk EVS i årets siste søknadsrunde. Les mer om strategisk EVS her

 

Fra ungdomsmedvirkning til integrering av flyktninger

 

I tillegg har vi gitt støtte til EVS-prosjekter, gruppeutvekslinger, opplæring av ungdomsarbeidere og strategiske partnerskap. Temaene for disse prosjektene er blant annet ungdomsmedvirkning, kulturutveksling, interkulturell læring, inkludering , integrering av flykninger, entreprenørskap, europeisk medborgerskap og bærekraftig utvikling.

 

Det har blitt innvilget prosjekter i 12 fylker. Det er Oslo og Sogn og Fjordane som har flest prosjekter, deretter Hordaland og Vestfold.

 

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

 

Liste over alle som har fått støtte finner du her: 

Vedlegg

 

Økt konkurranse om midlene

Det ble sendt inn veldig mange søknader denne runden. Det betyr at mange søknader som fikk nok poeng til å kunne få støtte, dessverre ikke har fått innvilget prosjektet.

- Har dere fått avslag på søknaden, anbefaler vi at dere tar kontakt med oss for å få veiledning og informasjon om hvordan dere kan forbedre søknaden til neste runde, sier seksjonssjef Erik Langbråten.

 

Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge har ca. 37 millioner kroner å fordele på prosjekter på ungdomsfeltet i 2017. Etter andre runde har rundt 75 % av potten blir fordelt. Det betyr at det gjenstår 8,7 millioner kroner (912 000 EUR) til siste søknadsrunde.

 

- Selv om potten som er tilgjengelig i tredje runde er mindre enn de to forrige søknadsrundene, er den allikevel større enn det den var i siste søknadsrunde i fjor. Normalt pleier vi å ha færre søknader i den siste søknadsrunden. Det er bare å søke, oppfordrer Langbråten.

 

I oversikten kan du se hvor stor innvilgningsprosenten var i de ulike prosjekttypene, og hvor mye som gjenstår av budsjettet i år.

 

 

I tillegg til å samarbeide med EU-land og andre europeiske land, er det også mulig å samarbeide med land i Europas naboregioner. For samarbeid med disse partnerlandene er rundt 80-90 % av midlene brukt opp, litt avhengig av prosjekttype. Se oversikt over partnerland her

 

Nytt søknadsskjema neste runde

Neste søknadsfrist er 4. oktober klokken 12.00. For å søke da vil du logge deg på i EU-login og fylle inn søknaden på nett. I god tid før søknadsfristen vil vi tilby mer informasjon og nettbasert kurs om det nye nettbaserte søknadsskjemaet. 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS