Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Si din mening om Erasmus+


Vi er allerede halvveis i programperioden for Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Delta i spørreundersøkelsen for å si din mening om Erasmus+, og gi innspill på hvordan et fremtidig program bør se ut! Åpen konsultasjon:

Formålet med spørreundersøkelsen er å få kommentarer og perspektiver fra ulike aktører når det gjelder Erasmus+ programmets relevans og gjennomføringen av programmet så langt. Spørreundersøkelsen dekker aktiviteter gjennomført i Erasmus+-programmet i perioden fra 2014-2016, men også tidligere programmer (inkludert Aktiv Ungdom, Erasmus, Leonardo osv.).

 

Resultatet av denne undersøkelsen vil være en viktig del av både evalueringen av Erasmus+-programmet (2014-2020) og forberedelse av et fremtidige program. 

 

Det vil ta mellom 10 minutter og en time å fullføre undersøkelsen, avhengig av kunnskapsnivået og hvor mange deler av undersøkelsen du ønsker å fullføre.

 

Undersøkelsen er åpen frem til slutten av mai.

 

Undersøkelsen finner du her.  

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS