Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Take-off til Tbilisi


Georgias flagg11 norske ungdomsarbeidere og representanter for frivillige organisasjoner setter seg denne helgen på flyet til Tbilisi, der de skal møte kolleger fra andre europeiske land og hele Kaukasusområdet for å planlegge internasjonale prosjekter for ungdom.Bakgrunnen for seminaret er at EU har tilført ungdomsprogrammet Aktiv Ungdom hele 31,5 millioner euro øremerket samarbeid med Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Aserbajdsjan for årene 2012 og 2013. Satsingen kalles the Eastern Partnership Youth Window.  Aktiv Ungdom i Norge skal fordele rundt 165 000 euro fra denne potten.  

 

En region i utvikling

–Dette er svært spennende land å jobbe med, de utgjør en del av Europa der vi kan se at ungdomsarbeid kan ha ekstremt stor betydning, sier Erik Langbråten, seksjonssjef i Bufdir og leder for det norske Aktiv Ungdom-kontoret.

 

Gamlebyen i Tbilisi–Vi håper at vi med dette kontaktseminaret kan inspirere deltakerne til å sette i gang prosjekter med høy kvalitet, fortsetter han.

 

Seminaret er lagt til Georgia for å gi deltakerne anledning til å besøke ungdomsprosjekter lokalt, og å oppleve en annerledes hverdag enn her hjemme.

 

Langbråten reiser til Georgia lørdag, og skal sammen kollega Gry Nesse fra Bufdir, tre kurspiloter og en representant fra Østerrikes Aktiv Ungdom-kontor bidra til at kontaktseminaret blir så utbytterikt som mulig for alle partene.

 

Varierte deltakere

Interessen for kontaktseminaret har vært stor både her hjemme og spesielt i Kaukasusregionen. I gruppa som kommer fra Norge finner vi representanter for kommunene Molde, Trondheim, Tønsberg, Hå og Radøy, Norsk Eks-Volontør Organisasjon, Vestfold fylkeskommune, Amnesty Blindern, teatergruppa Stella Polaris, Solund Frivilligsentral og Leppe- og ganespalteforeningen. Tyskland, Slovenia, Irland og Østerrike sender til sammen 10 ungdomsarbeidere med ulik bakgrunn.

 

Hjelp til å søke

Prosjektene som forhåpentligvis vil se dagens lys i etterkant av Tbilisi kan være utveksling av frivillige ungdommer gjennom Europeisk volontørtjeneste, Gruppeutvekslinger eller tiltak for å heve kompetansen på ungdomsarbeidet, for eksempel seminarer, studiebesøk eller hospitering hos kolleger i et annet land. Norske organisasjoner må ha minst en partner fra EU for å kunne gjøre prosjekter med landene i Øst-Europa og Kaukasus.

 

-Neste søknadsfrist er 1. mai, og siden flere av deltakerne allerede har erfaring med Aktiv Ungdom fra før, er det stor sannsynlighet for at noen allerede da har fått på plass søknader. Dette var også planen da vi valgte å legge kontaktseminaret på senvinteren forteller Gry Nesse. Hun og de andre kollegene hos Aktiv Ungdom er klar til å veilede de som trenger hjelp frem mot fristen.

 

–De som deltar på kursene våre har et lite forsprang på andre når det gjelder å utforme gode prosjekter, forklarer hun, men vi hjelper alle, og det er ingen forutsetning å ha gått på kurs!(22.03.2012)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS