Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ungdom & fritid ønsker et eget ungdomsprogram


Europakommisjonen la høsten 2011 frem forslag til et nytt, felles program for utdanning og ungdom, "Erasmus for All". Nå kommer Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus med en resolusjon til støtte for et eget ungdomsprogram også etter 2013.Ungdom & fritid understreker viktigheten av et uavhengig program for ungdomsfeltet. I perioden 2007 - 2013 får rundt 1 million unge europeere delta i prosjekter støttet av Aktiv Ungdom og dette gir viktige erfaringer. I utkastet til et nytt program for 2014-2020 er det flere av dagens prosjekttyper og aktiviteter som ikke nevnes spesifikt og som det derfor er usikkert om vil videreføres.

 

Ungdom & fritid kommer med 10 argumenter for en videreføring av Aktiv Ungdom som et uavhengig program for ungdom, ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeidere.

 

Les hele resolusjonen:

 

Vedlegg
Resolusjon fra Ungdom og Fritid

 

Les om "Erasmus for All" på Aktiv Ungdoms nettsider(07.05.2012)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS