Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Unge filmskapere fra Norge og Latvia samarbeider om filmmanus


- Vi ønsker å inspirere andre ungdommer til å kjøre på med lignede prosjekter og vise dem at man ikke alltid trenger å vente på at mulighetene skal komme. Noen kan man faktisk skape selv, forteller Hanna Suni, som er prosjektleder for et Ungdomsinitiativ finansiert av Erasmus+: Aktiv Ungdom.I dette ungdomsinitiativet samarbeider fire ungdommer fra Tromsø og fire ungdommer fra Riga om å skrive et felles manus for en langfilm eller TV-serie.

 

Felles filmmanus skal belyse ulik kultur og historie 
Det er første gang de to gruppene er involvert i et internasjonalt prosjekt. De fant hverandre via en felles bekjent, som hadde møtt lederen for den latviske gruppen på Nordisk ungdomsfilmfestival i Tromsø. Gjennom filmskaping håper de nå å styrke båndene mellom unge på tvers av grenser.

 

Norge og Lativa er to land som ikke er så langt fra hverandre geografisk, men som har veldig forskjellige historier på grunn av forholdet til øst og vest. De unge deltakerne vurderer å bruke dette som tema i manuset. Gjennom film ønsker de unge filmskaperne å få folk til å tenke og utfordre dem til å bli mer åpne. Ved å lage et manus som finner sted i ulike kulturer og land, ønsker de å gi seerne større kunnskap om verden vi bor i.

 

 

Deltakerne fra Latvia 

 

 

Felles prosjektmøter og kreative skriverom

Gruppen har akkurat startet med prosjektet, og frem mot sommeren skal de idémyldre og planlegge hvordan de skal jobbe sammen de neste to årene.

 

- Vi har så vidt begynt å bli kjent med hverandre og snakket om hvordan vi kan tilpasse opplegget slik at det skal fungere best mulig for alle sammen, forteller Hanna. De bruker en del av prosjektstøtten til å reise for å besøke den andre gruppen.

 

- Vi skal prøve å gjennomføre første reise allerede i august eller september. Den andre reisen skal vi ta på slutten av prosjektet.

 

De har også fått støtte til å starte et skriverom i Tromsø og i Riga. Skriverommet skal være åpent for deltakerne til en hver tid, men de har fellesmøter en gang per uke. Her skal de kunne skrive i kreative og trygge rammer.

 

I løpet av prosjektet ønsker de å ferdigstille hele manuset. De håper at filmen eller TV-serien kan bli produsert kort tid etter.

- Vi er flere med erfaring fra film- og TV produksjon, så målet er å sitte igjen med et ferdig produkt som vi selv har eierskap over. Mens vi jobber skal vi hele tiden ha i bakhodet at det vi skriver også skal kunne produseres av unge mennesker, forteller Hani.

 

Deling av erfaringer om filmbransjen 
I tillegg til å skrive et felles manus, skal de unge filmskaperne også dele erfaringer om filmbransjen generelt. De står på dørterskelen inn i en industri som kan virke kompleks og skummel, og hvor man må jobbe virkelig hard for å kunne nå igjennom. Som unge filmskapere er det vanskelige å prøve å konkurrere mot de etablerte aktørene om man gjør det samme som dem. Ved å gjøre deres egen greie, håper de å ha en større sjanse for å bli sett og hørt. Ved å bringe noe originalt til markedet, vil de å kunne konkurrere med de store firmaene og få prosjektet realisert.

 

Erasmus+: Aktiv Ungdom ønsker flere Ungdomsinitiativ 
Erlend Sand Bruer er kontaktperson for Ungdomsinitiativ.

- Ungdomsinitiativ er en ordning som ikke så mange kjenner til, men her ligger det mange muligheter for unge som vil prøve seg på et internasjonalt prosjekt. Prosjektet til Hanna er et godt eksempel fordi de jobber med noe de selv er veldig interesserte i, og de gjør det sammen med en partner i et annet land og skaper noe felles, sier han.

 

Erlend håper at flere søker på Ungdomsinitiativ framover, og det er bare å ta kontakt dersom dere lurer på hvordan ordningen fungerer.

 

Om Ungdomsinitiativ
I et ungdomsinitiativ samarbeider unge mellom 13 og 30 år med en eller flere ungdomsgrupper i et annet europeisk land om et felles prosjekt. Gjennom et ungdomsinitiativ får unge mulighet til å sette sine egne ideer ut i livet, og være direkte og aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av et prosjekt.

 

Dere må være minst to grupper fra ulike land, med fire unge i hver gruppe. Er dere en uformell ungdomsgruppe må minst en av deltakerne være over 18 år. Dere kan søke støtte til en voksen veileder. Prosjektet kan vare i minst seks måneder og maksimalt tre år. Dere får et fast beløp per måned som generell støtte til å gjennomføre prosjektet, og dere kan søke om ekstra støtte til å møtes underveis i prosjektet. Dere får støtte for å legge til rette slik at alle kan delta i prosjektet, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller andre hindringer.

 

Neste søknadsfrist er 4. oktober klokken 12:00.

Les mer om Ungdomsinitiativ her. 

 

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS