Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Utlysning: Midler til internasjonal ungdomsinformasjon


Eurodesk ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midler til prosjekter som bidrar til å styrke internasjonal informasjon og rådgivning til ungdomsorganisasjoner og ungdomsgrupper i Norge. Søknadsfrist: 1.november 2007.Ungdomsinformasjonsaktører kan søke om maksimalt 40 000 kroner til prosjekter, seminarer, konferanser og annen type aktivitet. Prosjektene må være ferdig gjennomført innen 30. juni 2008.

 

Eurodesk er en del av Norges deltakelse i EUs ungdomsprogram ”Youth in Action”, som i 2008 vil et hovedfokus på interkulturell dialog. Prosjekter med dette fokuset vil således prioriteres.

Søknaden utformes som brev med tilhørende prosjektbeskrivelse og budsjett.

 

Søknadsfrist 1.november 2007.

 

Søknaden sendes til:
Eurodesk
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Postboks 8113, Dep, 0032 Oslo
Tlf: 24 04 40 23
http://www.eurodesk.no
Epost: lasse.narjord.thue@bufdir.no

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS