Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Utlysning: Midler til internasjonal ungdomsinformasjon


Eurodesk ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midler til prosjekter som bidrar til å styrke internasjonal informasjon og rådgivning til ungdomsorganisasjoner og ungdomsgrupper i Norge. Søknadsfrist 1. oktoberUngdomsinformasjonsaktører kan søke om maksimalt 30 000 kroner til prosjekter, seminarer, konferanser og annen type aktivitet. Prosjektene må være ferdig gjennomført innen 31. desember 2009.

 

Eurodesk er en del av EUs ungdomsprogram Aktiv Ungdom, og 2009 er Det europeiske året for innovasjon og kreativitet. Prosjekter med et slikt fokus vil bli prioritert i søknadsbehandlingen, men det er ikke et krav.

 

Les mer om Det europeiske året for innovasjon og kreativitet.

 

Søknaden utformes som brev med tilhørende prosjektbeskrivelse og budsjett.

 

Søknadsfrist 1. oktober 2009

 

Søknaden sendes til:
Eurodesk
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Postboks 8113, Dep, 0032 Oslo
Tlf: 46 61 50 00

www.eurodesk.no
Epost: eurodesk@eurodesk.no

This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS