Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Vil du bli trainer for Aktiv ungdom?


Vi trenger nye kursledere og kanskje trenger vi akkurat deg? Meld din interesse innen 10. oktober 2007.Aktiv ungdom har i dag 5 trainere som vi bruker til ulike oppdrag i løpet av året. Vi ønsker oss flere trainere som kjenner Aktiv ungdom-programmet, og som er interessert i å ta traineroppdrag gjennom året.

 

Oppgaven som trainer er å være en aktiv kursholder på Aktiv ungdoms ulike kurs og seminarer. Interkulturell læring og interaktive læringsmetoder er en sentral del av Aktiv ungdom.

 

Hvem er vi ute etter?

Personene vi leter etter bør ha erfaring fra organisasjonslivet og fortrinnsvis en form for trainingkompetanse fra før. Opplæringen vil være basert på at nye trainere får en grundig innføring i programmet slik at de deretter kan fungere som assistent på et par kurs sammen med en erfaren trainer, før de får ansvaret alene.

 

Til nå har kursene dreid som om søknadsskrivekurs innen prosjekttypemet Gruppeutveksling, prosjektloskurs, avreise-, ankomst- og evalueringsseminar for volontører (både de som reiser ut og de som kommer til Norge). Det vil i fremtiden være behov for å utvikle kurs og seminarer på andre områder som er knyttet til programmet. Oppdragene vil fordeles mellom de trainerne som er tilgjengelig. Vi vil anslå at det kan dreie seg om 2-6 kurs pr. år pr. trainer.

 

Kontakt oss

Send inn en relevant CV og et motivasjonsbrev til post@bufdir.no innen 10. oktober 2007 for å bli med i utvelgelsen av ny trainer.

 

Kontaktperson: Elin Hatlestad, tlf: 24 04 40 00.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS