Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Volontørsamarbeid med Midtøsten og Nord-Afrika


Ungdomsarbeidere fra Midtøsten, Nord-Afrika og Europa var nylig samlet i Asker for å skape framtidige prosjekter for ungdom. Prosjektene vil gi norske organisasjoner sjansen til å ta imot frivillige fra Midtøsten og Nord-Afrika og ungdom i Norge mulighet til å jobbe frivillig i samme region.8.-12. april 2008 møttes tretti personer fra ikke-kommersielle organisasjoner og offentlige tiltak for å utveksle erfaringer og knytte kontakter. Seminaret er en del av ordningen Europeisk volontørtjeneste, som gjør det mulig for ungdom å jobbe frivillig i et annet land og få alle utgifter dekket.

 

Spennende mulighet for norske organisasjoner

- Dette er en ny, spennende mulighet for ungdom i Norge og norske organisasjoner, sier Kristin Aalstad, leder for Aktiv ungdom i Norge.  

- Vi har i mange år sendt ut norske ungdommer til prosjekter i andre europeiske land, og tatt imot europeiske frivillige i Norge. Det er svært interessant å sette i gang et lignende samarbeid med land i Midtøsten og Nord-Afrika.

 

Hele tolv land var representert på seminaret, og på seminarets siste dag var det lagt grunn for mange nye samarbeidsprosjekter. Blant de norske organisasjonene som nå planlegger å starte et samarbeid med Midtøsten og Nord-Afrika er ungdomshuset X-ray i Oslo, Gamle Oslo kunnskaps- og opplevelsessenter, teatergruppen Stella Polaris i Vestfold og Tvibit ungdomshus i Tromsø.

 

Imponert over X-ray ungdomshus og ordførermøte
SkyggedansEt av temaene som ble tatt opp på seminaret var forskjeller i hvordan ungdomsarbeidet organiseres i de forskjellige landene. Ungdoms mulighet til medbestemmelse varierer, også innenfor hvert land. Under besøk på ungdomshuset X-ray på Grünerløkka i Oslo uttrykte flere at de var imponert over den tilliten ungdommene blir vist, ved at de blant annet får utdelt nøkkel og kan bruke lokalene når de måtte ønske.

 

På Oslo rådhus fikk seminardeltakerne anledning til å hilse på ordfører Fabian Stang. Å kunne møte politikere ansikt til ansikt er sjelden kost for ungdomsarbeidere fra Nord-Afrika og Midtøsten, så dette vakte begeistring.  

 

Mens organisasjonenes arbeidsfelt og organisasjonskultur var tema på dagtid, ble alt fra bryllupstradisjoner til forholdet mellom unge og eldre et tema på kveldstid. Arbeidsformene på seminaret varierte fra tradisjonelle presentasjoner til fysiske øvelser og leker, som også kan tas i bruk i eget arbeid med ungdom. Bildet viser evaluering av dagens arbeid ved bruk av skygger.

 

Seminaret omtalt i Østkantavisa 11.04.2008

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS