Opplæring for ungdomsarbeidere

Hva er det? 

Organisasjoner/institusjoner som jobber med ungdom kan få støtte til opplæringsaktiviteter for sine medarbeidere. Aktivitetene må gjennomføres i samarbeid med partnere i utlandet.

 

 

Hvem er det for? 

De som jobber med ungdom. Deltakerne kan være ansatte eller frivillige, men de må være knyttet til en ungdomsorganisasjon eller offentlig sektor som er partner i prosjektet.  

 

 

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige tiltak, sosiale entreprenører, sosialt ansvarlige virksomheter og uformelle ungdomsgrupper kan søke.

 

Hva er kriterier for å få støtte? 

 • Minst to partnere fra ulike land må delta 
 • Varighet er to dager til to måneder, utenom reisetid 
 • Det kan være opp til 50 deltakere, inkludert kursholdere og tilretteleggere 
 • Aktiviteten må finne sted i et av landene som deltar i prosjektet.

 

 

Hva kan dere få i støtte? 

 • Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand 
 • Døgnsats til prosjektutgifter som kost/ losji og til aktiviteter 
 • Ekstra støtte for å legge til rette for deltakere med funksjonsnedsettelser og helseproblemer 
 • Utgifter til visum og nødvendige vaksinasjoner dekkes 

 

 

Hva kan dere få støtte til? 

Dere kan for eksempel arrangere:

 • Hospitering: Opphold hos samarbeidspartner for å utveksle erfaringer og lære gjennom aktiv deltakelse.
 • Studietur: Organisert studietur for å gi innsikt i ungdomsarbeid og/eller ungdomspolitikk i et land.
 • Kontaktmøte: Samle deltakere fra ulike land med det formål å utvikle nye prosjekter med et bestemt tema eller innenfor en bestemt prosjekttype.
 • Seminar: Gi deltakere mulighet til å møtes for diskusjon, erfaringsutveksling og teoretiske innspill rundt et valgt tema innen ungdomsarbeid.
 • Opplæringskurs: Gi deltakerne kunnskaper og økt praktisk kompetanse for å styrke kvaliteten på ungdomsarbeidet generelt og/eller Erasmus+-prosjekter spesielt.

Se tidligere prosjekter som har fått støtte her. 

 

 

Hvilke land kan dere samarbeide med? 

Dere kan samarbeide med organisasjoner i EU-land, EØS-land, Makedonia og søkerlandet Tyrkia. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner, men organisasjoner fra disse landene kan bare være partner, og ikke søker for prosjektet. Retningslinjene for samarbeid med naboregionene finner du i programguiden.

 

 

Hvordan søker dere? 

Søknadsskjema finner du her. Dere kan søke tre ganger i året.  

 

Frist for å søke om prosjektstøtte Prosjektet starter mellom
15. februar 2017 kl. 12:00 1. mai - 30. september 2017
26. april 2017 kl. 12:00 1. august -31. desember 2017
4. oktober kl. 12:00 1. januar - 31. mai 2018 

 

Vil du vite mer?

Se ofte stilte spørsmål og programguiden

 

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS