Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Multi-measure prosjekter: flere prosjekter på kort tid


En støttemottaker, som utarbeider flere projekter under prosjekttype 4.3 i løpet av en samlet periode på 18 måneder, kan presentere et samlet prosjektforslag, som kombinerer opp til fem aktiviteter. Dette er en mulighet for helt spesielle prosjekter som utvikles over en lenger periode.Søknaden kan struktureres som følger:

En kombinasjon av 2-5 aktiviteter av samme type (f.eks. to-fem seminarer)
En kombinasjon av 2-5 forskjellige typer aktiviteter (f.eks. et planleggingsbesøk, to opplæringskurs, et seminar og et evalueringsmøte).

Dere må søke på eget søknadsskjema med et vedlegg for aktivitet 1-7 og et vedlegg for aktivitet 8  Nettverksarbeid.

 

Formålet med et Multi measure-prosjekt er å:
- Redusere det administrative arbeidet for søkere som har tidligere erfaring i å gjennomføre prosjekter med støtte fra Aktiv ungdom eller andre EU-program.
- Flytte fokus til kvalitetsmessige aspekter i planlegging og gjennomføringen av prosjekter.

- Gjøre det mulig å utvikle mer omfattende tiltak for å synliggjøre og spre av resultater.

Ta gjerne kontakt med Bufdir for mer informasjon i forkant.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS