Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Støtte til opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom


Fire voksne som hopperGjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom kan organisasjoner og institusjoner som jobber med ungdom få støtte til å organisere opplæringsaktiviteter. Aktivitetene må gjennomføres i samarbeid med partnere i utlandet.Målgruppe

De som jobber med ungdom i ungdomsorganisasjoner eller i offentlig sektor. Frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige tiltak, sosiale entreprenører, sosialt ansvarlige virksomheter og uformelle ungdomsgrupper kan søke.


Det gis støtte til følgende aktiviteter

Hospitering: Opphold hos samarbeidspartner for å utveksle erfaringer og lære gjennom aktiv deltakelse.

Studietur: Organisert studietur for å gi innsikt i ungdomsarbeid og/eller ungdomspolitikk i et land.

Kontaktmøte: Samle deltakere fra ulike land med det formål å utvikle nye prosjekter med et bestemt tema eller innenfor en bestemt prosjekttype.

Seminar: Gi deltakere mulighet til å møtes for diskusjon, erfaringsutveksling og teoretiske innspill rundt et valgt tema innen ungdomsarbeid.

Opplæringskurs: Gi deltakerne kunnskaper og økt praktisk kompetanse for å styrke kvaliteten på ungdomsarbeidet generelt og/eller Erasmus+-prosjekter spesielt.


Hva kan vi få støtte til?

Prosjektstøtten regnes ut fra reiseutgifter, faste dagsbeløp for kost og losji, aktiviteter o.l. 


Hvilke land kan vi samarbeide med?

Dere kan samarbeide med organisasjoner i EU-land, EØS-land, Makedonia og søkerlandet Tyrkia. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner, men organisasjoner fra disse landene kan bare være partner, og ikke søker for prosjektet. Retningslinjene for samarbeid med naboregionene finner du i programguiden.

 

Aktiviteten må finne sted i hjemlandet til en av partnerne i prosjektet. 

Les også om
Støtte til opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom
Film: Lær nye metoder, finn samarbeidspartnere og skap prosjekter!


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS