Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Hørselshemmede ungdomsarbeidere lærte å skrive bedre søknader


Hørselshemmede ungdomsarbeidere fra åtte land i Europa møttes på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve for å bli bedre i prosjektledelse og søknadsskriving. Seminaret var finansiert av ordningen «Opplæring for ungdomsarbeidere». 

 

Morsmålet til døve er tegnspråk, og engelsk eller norsk skriftspråk er dermed et fremmedspråk. Mange døve har problemer med å lese og skrive, og det å skrive en prosjektsøknad kan være ekstra vanskelig for denne gruppen.

 

Prosjektledelse og søknadsskriving

For å overkomme denne barrieren, samlet døve ungdomsarbeidere seg i Ål i Hallingdal for å lære mer. Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve er Norges eneste folkehøyskole for døve, så fasilitetene lå til rette her for at læringen skulle bli så optimal som mulig.

 

På kurset lærte de seg prosjektledelse og hvordan skrive en søknad. De delte også god praksis, løsninger og kunnskap seg imellom. Kurset var basert på ikke-formelle metoder og aktiv deltakelse fra deltakerne. Programmet var lagt opp med varierte bolker og mye gruppesamarbeid.

 

Kommunikasjonsproblemer

Den største utfordringen for deltakerne var kommunikasjon. Det finnes forskjellige tegnspråk i verden, og det finnes ikke ett internasjonalt tegnspråk. Deltakerne brukte derfor en forenklet versjon som kalles International Sign. Ikke alle deltakerne behersket dette like bra. Ved å bruke god tid, hjelpe hverandre og kroppsspråk klarte deltakerne å gjøre seg forstått.

 

Konkrete resultater

I løpet av kurset valgte deltakerne en prosjektidé eller tema som de ønsket å arbeide videre med. De fikk en rekke tips og ideer av kursholderen og de andre deltakerne slik at de kunne gjennomføre prosjektet når de returnerte til hjemlandene. Flere av deltakerne som var med på kurset har nå søkt om støtte fra Erasmus+ og nasjonale støtteordninger. Blant annet har deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Serbia fått innvilget midler. De er nå i gang med oppfølgingsprosjekter som dramacamp, seminarer og kurs for unge døve.

 

 

Fakta

Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere

Innvilget beløp: 25 877 euro

Sted: Ål i Hallingdal

Tid: 16.-19. november 2016 

 

Se video fra prosjektet

https://vimeo.com/191824374

Les også om
Sammen mot ungdomsledighet
Hørselshemmede ungdomsarbeidere lærte å skrive bedre søknader


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS