Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Sammen mot ungdomsledighet


Vålerenga Fotball samlet europeiske ungdomsarbeidere fra ulike fotballklubber til Oslo for å utveksle erfaringer rundt arbeidstrening for utsatt ungdom. 

I forrige uke var 18 ungdomsarbeidere fra ulike klubber fra henholdsvis Skottland, England, Nederland og Norge, samlet på Valhall Arena i Oslo for å utveksle erfaringer rundt sitt arbeidstreningsprogram. De jobber alle med det samme – å tilby vanskeligstilt ungdom arbeidstrening og en vei inn i arbeidslivet gjennom fotballen.

 
Ungdomsarbeiderne representerte klubbene Vålerenga, Tottenham, Everton, Fulham FC, Rangers FC, Greenock Morton FC, Feyennoord og Vitesse.


Prosjektet «Scoring for Jobs» er et samarbeidsprosjekt mellom medlemsklubber i European Football for Development Network (EFDN). Prosjektet har fått cirka 12 000 Euro i støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 

 

Norsk initiativ

Det er Vålerenga Fotball Samfunn som er koordinatoren bak det europeiske seminaret, og har jobbet med arbeidsledig ungdom i 10 år, gjennom det sosiale prosjektet «Jobbsjansen». Siden 2006 har de kurset rundt 300 ungdommer, hvorav 70 prosent har klart å komme seg ut i jobb etter endt kurs. Flere har også valgt å gå tilbake til skolebenken for å fullføre videregående skole eller har påbegynt høyere utdanning. 


Lars Eirik Eggen er daglig leder for «Jobbsjansen» og koordinator for det europeiske seminaret. Gjennom nettverket EFDN, har Vålerenga fotball kommet i kontakt med andre ungdomsarbeidere som jobber med arbeidsledig ungdom.


- Vi søkte støtte om å få invitere åtte andre klubber som også jobber med arbeidstrening for ungdom, for å utveksle erfaringer og få mer kunnskap om hva andre gjør og hvordan vi kan utvikle nye metoder for å jobbe med utsatt ungdom, forklarer Eggen.


I løpet av uken har representantene fra de ulike klubbene blitt kjent med hverandre gjennom presentasjoner og aktiviteter, og hentet inspirasjon til ulike arbeidsmetoder som de kan implementere inn i sitt eget arbeid.

 

 

Vellykket program

Selv om de alle jobber mot et felles mål, har klubbene ulike tilnærminger til hvordan de skal hjelpe ungdommer ut i jobb. 

 

- Alle jobber på sin måte i forhold til å gi arbeidstrening til ungdom som faller utenfor. Det har vært veldig spennende å se de ulike metodene klubbene jobber på og man henter inspirasjon, så det har vært veldig nyttig, forklarer Eggen.


Felles for alle klubbene, er at en stor prosentandel av ungdommene som deltar i programmene kommer seg ut i arbeidslivet og i fast jobb etter at de er ferdig med kurset. 


- Vi jobber med mer enn 100 ungdommer i året innenfor ulike arbeidstreningsprogrammer. På det siste prosjektet hadde vi 12 ungdommer, og etter kurset endte 10 av dem i jobb, forteller Alan Boyde.


Han er ungdomskoordinator ved den skotske fotballklubben Rangers FC i Glasgow, og har arbeidet med ungdom i nærmere 15 år. Ved Rangers FC, fokuserer de på personlig utvikling og bruk av fotball som et engasjerende verktøy. Etter at ungdommene er ferdig med kurset hos dem, flyttes de inn i en partnerorganisasjon for arbeidstrening og forhåpentligvis en arbeidsplass etter endt kurs.


Janneke van Deeren er prosjektleder for ungdomsprogrammet i den nederlandske fotballklubben Vitesse. Hun er ansvarlig for deres toårige arbeidsprogram, hvor deltakerne går på kurs ved treningsarenaen de første seks månedene, etterfulgt av utplassering i en bedrift i halvannet år. 


- Vi har to grupper i året, med 12 deltakere i hvert av dem. I løpet av de fire årene vi har hatt dette programmet, har 32 ungdommer funnet veien inn i arbeidslivet, forteller van Deeren.

 

 

Håper på flere prosjekter

Flere av deltakerne på seminaret ønsker nå å skape nye, internasjonale prosjekter innenfor temaet ungdomsledighet, deriblant Alan Boyde og kollegaen Gary Gibson fra Rangers FC.


- Jeg tror vi kommer til å bruke mye av materialet som vi har lært fra presentasjonene og de ulike aktivitetene denne uken. Vi har kommet opp med flere ideer til prosjekter som vi ønsker å jobbe med videre, så vi er svært fornøyde, forteller Gibson.


Lars Eirik Eggen er positiv til å skape flere og mer langvarige prosjekter i fremtiden med medlemsklubbene i EFDN.


- Vi har diskutert muligheten til å kunne lage et prosjekt som kan videreføres ut i fra dette sammen med klubber hvor prosjektene er tilnærmet like våres prosjekter. Og da kanskje søke om flere midler til noe vi kan jobbe med gjennom for eksempel et helt år, avslutter Eggen.

 

 

Om «Scoring for Jobs»
Europeisk seminar med deltakere fra åtte fotballklubber fra England, Nederland, Norge og Skottland. Fotballklubbene er med i European Football for Development Network (EFDN), som er et europeisk nettverk av klubber som driver sosiale prosjekter. Alle deltakerne ved seminaret arbeider med arbeidstrening og kompetanseheving for ungdom mellom 17-25 år. Seminaret foregikk over en uke, fra 14. – 18. mars i Oslo.

Les også om
Sammen mot ungdomsledighet
Hørselshemmede ungdomsarbeidere lærte å skrive bedre søknader


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS