Ofte stilte spørsmål - opplæring

Må vi ha en partnergruppe når vi søker om støtte?

Ja. Å samarbeide med en eller flere partnergrupper i utlandet er et hovedprinsipp for Aktiv Ungdom. Et prosjekt som ikke har en partnergruppe, vil få avslag på søknaden.

 

Hvor mye kan vi få i støtte?

Det kommer an på antall deltakere, lengde på aktiviteten og hvor langt deltakerne må reise for å delta i aktiviteten. Det er en fast sats per deltaker per dag som skal dekke alle utgifter til selve aktiviteten (kost, losji, utstyr, honorar osv.). Reisestøtten per person er et engangsbeløp som regnes ut fra avstand mellom avreisested og ankomststed. Denne avstanden finner dere ved å bruke Distance Calculator.

 

Hvem kan være med på opplæringsaktiviteter?

Denne prosjekttypen er for dere som jobber med ungdom, enten som ansatt eller som frivillig. 

 

Hva slags aktiviteter kan vi få støtte til?

Dette er ganske fritt, så lenge aktiviteten har som mål å styrke partnernes ungdomsarbeid og heve kompetansen til deltakerne. Det kan for eksempel være kurs, seminarer, studieturer, kontaktseminar, nettverksbygging, kompetanseutveksling eller hospitering.

 

Hvor mange deltakere må vi være?

Det varierer med aktivitetstype, men det må være minst to deltakere i et prosjekt. Det maksimale antallet er 50. Dette inkluderer kursholdere/ledere. Gruppene fra hvert land bør være jevnstore.

 

Hvor lenge kan opplæringsaktiviteten vare?

Mellom 2 dager og 2 måneder. Dette tilpasser dere selv etter type aktivitet dere planlegger og innholdet.

 

Er det mulig å søke om flere aktiviteter i samme søknadsskjema?

Ja. Så lenge prosjektet ikke varer lenger enn to år er det mulig å kombinere flere opplæringsaktiviteter i samme søknad. Dere kan også kombinere med gruppeutveksling og EVS hvis det er naturlig.

 

Må opplæringsaktiviteten føre til flere Aktiv Ungdom-prosjekter?

Nei. Det er fint om aktiviteten fører til nye prosjekter, men det er ingen nødvendighet for å få støtte.

 

Hvilke land kan vi samarbeide med?

Dere kan samarbeide med alle programland og land i EUs naboregioner. Det er egne budsjetter for de to ulike kategorier av samarbeidsland. Budsjettet for samarbeid med land i EUs naboregioner er mindre enn samarbeid med programland. 

 

Hvor kan opplæringsaktiviteten finne sted?

Den kan finne sted i alle land som deltar i prosjektet, både programland og EUs naboregioner.

  

Hva er den engelske betegnelsen på prosjekttypen Opplæring av ungdomsarbeidere?

Mobility of Youth Workers. Prosjekttypen ligger under det som kalles Key Action 1.

 

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS