Aktiv Ungdoms kurspiloter

Til kursene vi arrangerer selv, og en del av informasjonsmøtene våre, engasjerer vi kurspiloter. Dette er en gruppe mennesker med ulik bakgrunn, men som alle har erfaring i å planlegge og fasilitere kurs og seminarer for ungdom eller ungdomsarbeidere. Gruppen får delta på opplæringer for trainere innenfor Aktiv Ungdom-programmet for å utvikle seg videre, og har dessuten jevnlige samlinger med kursansvarlig her hos oss.

 

Presentasjon av kurspilotene

Her finner du en oversikt over kurspilotene vi jobber med. Ta gjerne kontakt med dem selv dersom du trenger hjelp til ditt eget arrangement.

 

Linn Landmark

Linn Landmark, kurspilot

Linn Landmark (35) var blant de første kurspilotene vi knyttet til oss. I løpet av årene som er gått har hun vært innom de fleste prosjekttypene, men har gjort desidert mest på gruppeutveksling og volontørtjeneste. Les mer (09.11.2015)

Camilla Bogetun Johansen

Camilla Bogetun Johansen

Camilla Bogetun Johansen har vært med i kurspilotgruppen vår siden 2007. Hun har jobbet mye med volontørtjenesten, men har i løpet av årene vært involvert på de fleste områdene der vi har arrangert kurs. Les mer (09.11.2015)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS