Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Rapportskjema for Tilskudd til ungdomsarbeidere
 

 

     Vedlegg
Forslag til regnskapsoppsett

 

Velg skjema etter hvilket år dere fikk støtte. Er du i tvil, se prosjektnummeret, NO-xx-xx-200x-rx, eller kontakt Aktiv Ungdom. 

  

Rapportskjema Engelsk
A4.3 Tilskudd til
ungdomsarbeidere 
Vedlegg
Final Report A4.3 2009
Vedlegg
Final Report A4.3 2010
Vedlegg
Final Report A4.3 2011
Vedlegg
Final Report A4.3 2012
Vedlegg
Final Report A4.3 2013
A3.1.2 Tilskudd til 
ungdomsarbeidere 
i samarbeid med EUs naboregioner

Vedlegg
Final Report A3.1.2 2009

Vedlegg
Final Report A3.1.2 2010
Vedlegg
Final Report A3.1.2 2011
Vedlegg
Final Report A3.1.2 2012
Vedlegg
Final Report A3.1.2 2013

 

 

Sluttrapporten med originale underskrifter og sjekkliste sendes med vanlig postgang til:

Aktiv Ungdom

Bufdir
Postboks 8113 Dep

0032 Oslo

 

 

 

 

 

 (22.04.2014)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS