Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Rapportskjema for samarbeid med EUs naboregioner
 

Velg skjema etter hvilket år dere fikk støtte. Er du i tvil, se prosjektnummeret, NO-xx-xx-200x-rx, eller kontakt Aktiv Ungdom. 

 

Alle er nødt til å benytte dette skjemaet til regnskapsoppsettet. Det må sendes som vedlegg til sluttrapporten og på e-post til riktig saksbehandler:

 

Vedlegg
Forslag til regnskapsoppsett

 

 

Skriv ut og kryss av i riktig sjekkliste før dere sender sluttrapporten. Ufullstendige rapporter vil ikke kunne behandles!

 

Vedlegg
Sjekkliste for sluttrapport - Opplæring av ungdomsarbeidere - Nettverksaktiviteter

Vedlegg
Sjekkliste for sluttrapport - Opplæring av ungdomsarbeidere

Vedlegg
Sjekkliste for sluttrapport - Gruppeutveksling

 

Rapportskjema Engelsk

A3.1.1 Gruppeutveksling, samarbeid med EUs naboregioner 

Vedlegg
Final Report A3.1.1 2009
Vedlegg
Final Report A3.1.1 2010
Vedlegg
Final Report A3.1.1 2011
Vedlegg
Final Report A3.1.1 2012
Vedlegg
Final Report A3.1.1 2013

A3.1.2 Tilskudd til 
ungdomsarbeidere 
samarbeid med EUs naboregioner

 

Vedlegg
Final Report A3.1.2 2009

Vedlegg
Final Report A3.1.2 2010
Vedlegg
Final Report A3.1.2 2011
Vedlegg
Final Report A3.1.2 2012
Vedlegg
Final Report A3.1.2 2013

 

 

Sluttrapporten med originale underskrifter og regnskapsoppsett sendes med vanlig postgang senest 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet til:

Aktiv Ungdom

Bufdir
Postboks 8113 Dep
0032 Oslo

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS