Søknadsskjema for Erasmus+

Neste søknadsfrist 30. april

Alle prosjekter i Erasmus+ bruker elektronisk søknadsskjema. 

 

I artiklene under finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke støtte gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, om registrering i Deltakerportalen og du kan laste ned søknadsskjema og andre dokumenter som må følge søknaden. 

Alle søkere må først registreres i Deltakerportalen (URF)

Skal du søke prosjektstøtte fra Erasmus+? Før du går i gang med søknaden må du registrere deg i Europakommisjonens Deltakerportal, der organisasjonen eller gruppen får et registreringsnummer som er nødvendig for å få sendt inn søknaden. Les mer (12.03.2014)

Søknadsskjema for Erasmus+: Aktiv Ungdom

Det er elektroniske søknadsskjema til alle prosjekttypene. Skjemaene må lastes ned på egen maskin og lagres lokalt før de kan åpnes og fylles ut. Du trenger siste versjon av Adobe Reader for å åpne dem. Les mer (23.03.2015)

Partneravtale

Dere oppfordres til å lage en avtale med partnerne i prosjektet. Her kan dere avklare fordelingen av støttebeløpet, ansvarsområder, roller og annet. Vi har laget et forslag til en slik avtale. Les mer

Foreldres samtykke

Videre oppfordrer vi alle prosjektledere til å innhente foreldres samtykke og at de fyller ut følgende skjema for samtlige deltakere fra alle land som deltar.

 

Vedlegg
Skjema for foreldres samtykke norsk

 

Vedlegg
Foreldres samtykke engelsk
Les mer

This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS