Søknadsskjema for Erasmus+

Alle søkere må først registreres i Deltakerportalen

Skal du søke prosjektstøtte fra Erasmus+? Før du går i gang med søknaden må du registrere deg i Europakommisjonens Deltakerportal, der organisasjonen eller gruppen får et registreringsnummer som er nødvendig for å få sendt inn søknaden. Les mer (29.03.2017)

Søknadsskjema for Erasmus+: Aktiv Ungdom

De fleste søknadsskjemaene er nettbaserte. For strategisk partnerskap må man bruke et elektronisk .pdf-skjema som sendes inn på nett.  Les mer (08.12.2017)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS