Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Alle søkere må først registreres i Deltakerportalen


Skal du søke prosjektstøtte fra Erasmus+? Før du går i gang med søknaden må du registrere deg i Europakommisjonens Deltakerportal, der organisasjonen eller gruppen får et registreringsnummer som er nødvendig for å få sendt inn søknaden.Før du kan søke

Første gang man skal søke støtte gjennom Erasmus+ må man registrere seg i Europakommisjonens Deltakerportal (Unique Registration Facility, URF). I denne portalen får organisasjonen et unikt registreringsnummer (PIC-kode). Uten denne koden er det ikke mulig å få registrert søknaden.

 

Koden skal brukes ved alle søknader fra samme organisasjon, så man trenger ikke å registrere seg på nytt hver gang. Pass godt på koden og innloggingsinformasjonen, så dette er tilgjengelig neste gang organisasjonen skal søke støtte!

 

Før du kommer inn i Deltakerportalen må du ha en EU-login konto. Registreringen i EU-login er personlig, og ikke knyttet til organisasjonen din.

 

Følg veiledningen for registrering i EU-login og Deltakerportalen. I veiledningen finner du lenken til portalen. Velg alternativet "External" når du registrerer deg.

 

Registreringen kan du gå i gang med selv om du ikke er klar til å starte på søknadsskjemaet enda.

 

Disse to skjemaene må fylles ut, skrives ut, undertegnes, scannes og lastes opp i Deltakerportalen (lenke til disse finnes også i veiledningen over):

 

1) Rettssubjektsskjema

For enkeltpersoner/uformelle grupper

For offentlige instanser

For frivillige organisasjoner, bedrifter m.v.

 

2) Bankopplysninger

 

Her kan du lese personvernerklæringen knyttet til dataene som registreres.

 

I tillegg må alle bortsett fra uformelle grupper legge ved Utdrag fra Brønnøysundregisteret (Nøkkeloplysninger fra Enhetsregisteret).(29.03.2017)

Les også om
Søknadsskjema for Erasmus+: Aktiv Ungdom
Alle søkere må først registreres i Deltakerportalen


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS