Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Søknadsskjema for Erasmus+: Aktiv Ungdom


Det er elektroniske søknadsskjema til alle prosjekttypene. Fra tredje runde 2017 vil noen søknadsskjema nettbaserte og andre er elektroniske .pdf-skjema som sendes inn på nett. Søknadsskjemaene blir tilgjengelige en liten stund før søknadsfristen.  

Alle som skal søke støtte gjennom Erasmus+ må først registrere seg i Europakommisjonens Deltakerportal (Unique Registration Facility, URF).

 

I denne portalen får organisasjonen et unikt registreringsnummer (PIC-kode) som er nødvendig for å få registrert søknaden. Denne koden skal brukes ved alle søknader fra samme organisasjon.

 

 

Søknadsskjema

 

Søknadsskjema for 

 

Søknadskjema for strategisk EVS 

Søknadsskjema 2017 for akkreditering av EVS-organisasjoner 

Søknadsskjema for Ungdomsinitiativ og strategisk partnerskap 

 

 

 

Legg merke til at det er mange dokumenter som skal legges ved søknaden

 

 

Brukermanual 

Fra trejde runde i 2017 skal du bruke et nettbasert søknadsskjema på alle prosjekttyper utenom strategisk partnerskap, ungdomsinitiativ og strategisk EVS. En egen brukermanual for dette finnes her:

Vedlegg
 

 

 

Hvordan beregne reisestøtten?

Støtten til reiseutgifter avhenger av hvor lang reisen er. Resultatet dere får i Distance calculator skal legges til grunn for utregningen av bidrag til reiseutgifter i prosjektet.

 

Dokumenter som legges ved søknadsskjemaet

Dere trenger bekreftelse fra hver av partnerne deres på at de deltar. Denne må signeres og legges ved søknaden:

 

Vedlegg
Mandate/partneravtale 2017

 

De som søker om støtte til Gruppeutveksling, Europeisk volontørtjeneste, Opplæring for ungdomsarbeidere eller Ungdomspolitiske møter må legge et detaljert aktivitetsprogram ved søknaden. Dette programmet tillegges stor vekt når søknaden vurderes.

 

Vi ber dere bruke en av disse malene:

 

Vedlegg
Mal for aktivitetsplan - EVS

 

Vedlegg
Mal for aktivitetsprogram KA1 Gruppeutveksling, EVS og Opplæring for ungdomsarbeidere

VedleggMal for aktivitetsprogram Gruppeutveksling

VedleggActivity programme template Youth Exchange

VedleggMal for aktivitetsprogram Tilskudd til ungdomsarbeidere

VedleggActivity programme template Training and Networking

Vedlegg
Mal for aktivtetsprogram KA2 Strategiske partnerskap

 

Vedlegg
Mal for aktivitetsplan KA3 Ungdomspolitiske møter

 

I tillegg oppfordres alle til å lage en intern Partneravtale, der man blant annet bør avklare fordelingen av prosjektmidler og partenes ansvar i prosjektet. Dette er ikke det samme som Mandate over, bekreftelsen på deltakelse, men en utvidet avtale mellom dere.

 

Mer informasjon og hjelp

Har du spørsmål eller trenger du hjelp, kan du kontakte prosjekttypeansvarlig eller andre hos Erasmus+: Aktiv Ungdom. Her finner du kontaktinformasjon til alle som jobber med programmet.

 

Personvern og lagring av data

Europakommisjonen er pålagt å informere om personvern og lagring av data i forbindelse med søknader til Erasmus+:

 

Vedlegg
Opplysninger om personvern og lagring av data(18.08.2017)

Les også om
Søknadsskjema for Erasmus+: Aktiv Ungdom
Alle søkere må først registreres i Deltakerportalen


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS