Hvem fikk støtte

Resultat frå søknadsfristen 26. april 2016

Aktiv Ungdom fekk 69 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 26. april, og 42 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

 

Vedlegg
Les mer

Resultat frå søknadsfristen 2. februar 2016

Aktiv Ungdom fekk 47 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 2. februar, og 26 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

 

Vedlegg
Vedtaksliste Erasmus+ R1-2016

Resultat frå søknadsfristen 30. april 2015

Aktiv Ungdom fekk 64 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 30. april, og 44 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

 

Vedtaksliste Erasmus + R2 2015

 

Vedlegg

 

Resultat frå søknadsfristen 4. februar 2015

Aktiv Ungdom fekk 41 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 4. februar, og 27 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

 

Vedtaksliste Erasmus + R1 2015

 

Vedlegg

Resultat frå søknadsfristen 1. oktober 2014

Aktiv Ungdom fekk 38 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 1. oktober, og 28 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

Vedlegg
Vedtaksliste Erasmus+ R3-2014

Resultat frå søknadsfristen 30. april 2014

Aktiv Ungdom fekk 37 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 30. april, og 34 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

Vedlegg
Vedtaksliste Erasmus+ R2-2014

Resultat frå søknadsfristen 24. mars 2014

Aktiv Ungdom fekk 24 søknader om prosjektstøtte til søknadsfristen 24. mars, og 20 av dei vart innvilga. Her kan du sjå kven som fekk støtte på dei ulike prosjekttypane og kor mykje dei fekk.

Vedlegg
Vedtaksliste Erasmus+ R1-2014

Prosjektstøtte 2013

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2013? Les mer

Prosjektstøtte 2012

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2012? Les mer

Prosjektstøtte 2011

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2011? Les mer

Prosjektstøtte 2010

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2010? Les mer

Prosjektstøtte 2009

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2009? Les mer

Prosjektstøtte 2008

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2008? Les mer

Prosjektstøtte 2007

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2007? Les mer

Prosjektstøtte 2006

Hvilke prosjekter fikk innvilget støtte i 2006? Les mer

Prosjektstøtte 2005

Hvilke prosjekter fikk innvilget støtte i 2005? Les mer

Prosjektstøtte 2004

Hvilke prosjekter fikk innvilget støtte i 2004? Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS