Hvem fikk støtte

Prosjektstøtte 2017

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2017? Les mer

Prosjektstøtte 2016

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2016? Les mer

Prosjektstøtte 2015

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2015? Les mer

Prosjektstøtte 2014

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2014?  Les mer

Prosjektstøtte 2013

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2013? Les mer

Prosjektstøtte 2012

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2012? Les mer

Prosjektstøtte 2011

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2011? Les mer

Prosjektstøtte 2010

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2010? Les mer

Prosjektstøtte 2009

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2009? Les mer

Prosjektstøtte 2008

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2008? Les mer

Prosjektstøtte 2007

Kva for prosjekt fekk innvilga støtte i 2007? Les mer

Prosjektstøtte 2006

Hvilke prosjekter fikk innvilget støtte i 2006? Les mer

Prosjektstøtte 2005

Hvilke prosjekter fikk innvilget støtte i 2005? Les mer

Prosjektstøtte 2004

Hvilke prosjekter fikk innvilget støtte i 2004? Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS