Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Hvem fikk støtte 1. april 2005?


Følgende prosjekter er innvilget støtte fra UNG i Europa etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. april 2005. Støttebeløpene er oppgitt i Euro.GRUPPEUTVEKSLING
Sørreisa O-lag:
Ungdommer fra en søreuropeisk fjelldal i Italia møter jevnaldrende fra et arktisk kystmiljø i den andre enden av Europa - Norge. Fokus for utvekslingen er ungdommenes felles interesse for orientering. - 15 492 Euro

Ungdommens Hus:
Et prosjekt hvor norske ungdommer er vertskap for ungdommer fra Irland og Tyrkia, og tema er rasisme og fremmedfrykt. - 8988 Euro

Fellesrådet for de frivillige barne- og ungdomsorg. i Drammen:
En konferanse rettet mot å skape og utvikle en nordisk identitet i en europeisk kontekst. Ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland deltar i et prosjekt hvor formålet er en flerkulturell forståelse samt identitetsforebyggende arbeid i forhold til rus, seksualitet og forbrukersamfunnet. - 18 375 Euro

Den Norske Turistforening, ungdomsgruppa Oslo:
Dette prosjektet er en toveis utveksling der tyske ungdommer først var på besøk i Norge, og nå skal de norske ungdommene reise til Tyskland. Tema for utvekslingen er forskjeller og likheter i friluftslivskulturen i Norge og Tyskland. - 10 988 Euro

Den Kristelige Menighet Tønsberg:
Det overordnete målet for denne utvekslingen mellom norske og tyske ungdommer er å gi ungdommer en mulighet til å stifte vennskap på tvers av kulturer og nasjonaliteter. Hovedtemaene er bruk av fritid og moderne medier og kommunikasjonsmetoder. - 15 756 Euro

Rogaland Skiskytterkrets:
Norske ungdommer besøker ungdommer i Estland med det formålet å utvikle respekt og forståelse mellom idrettsungdom i Europa, samt utveksle erfaringer med treningsopplegg. - 6584 Euro

NGO Verdens Øyne:
Ungdommer fra Polen, Portugal, Tyrkia kommer på besøk til norske ungdommer. De skal lære hverandre å kjenne gjennom aktiviteter og diskusjoner med fokus på fjell og fjorder, myter og eventyr og norsk historie, særlig vikingtida. 21 760 Euro

Slettebakken Ungdomsklubb og TenSing:
Norske ungdommer reiser til Irland på besøk til en gruppe som arbeider i ressursfattige strøk i Dublin. Målet er å gi ungdommene en forståelse av solidaritet over landegrensene, samt viktigheten av å gjøre noe for andre. Temaet for utvekslingen er ”Cross-border Christian youth work”. - 9 933 Euro

Klippen Vedavågen:
Ungdom fra Cornwall i England reiser til Karmøy i Norge for å knytte kontakter og skape varig vennskap. Prosjektet har de kalt ”Friendship 2005” fordi de mener vennskap er det sterkeste virkemiddel for å overvinne sosial utestengning og avvisning. - 13 570 Euro

Tanken Ungdomsaktivitetssenter:
Tanken er et kommunalt drevet ungdomskulturhus i Sandvika, Bærum. Herfra skal en gruppe ungdommer reise til Slovakia på gjenbesøk. Fokus for turen er teater, dans og sjonglering, og andre sirkusøvelser. Ungdommene skal dele kunnskap, ideer og diskutere temaer som fremmedfrykt og toleranse. 5748 Euro

New Page Norge:
Dette er et prosjekt mellom en norsk ideell stiftelse som driver forebyggende ungdomsarbeid og en privat organisasjon i Litauen som jobber for å fremme trygghet og utvikling for gatebarn i Vilnius. - 8785 Euro

Ungdomskontoret på Gjøvik:
Temaet for den utvekslingen mellom en gruppe norske og engelske ungdommer, er europeisk bevisstgjøring, kulturell læring og sosial inkludering. - 3296 Euro

Ilays:
Ilays er en ideell stiftelse, og i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet skal en gruppe somaliske ungdommer fra Norge besøke somaliske ungdommer i Danmark. Fokus for utvekslingen er identitet og kultur. Tema er hvordan beholde egen identitet gjennom kunst og kultur, samtidig som man integreres i den europeiske kulturen. 2596 Euro

Ungdomsrådet i Bø kommune:
Dette prosjektet dreier seg om en ungdomsfestival i Bø kommune med fokus på ungdom og demokratispørsmål. Ungdommene kommer fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Målet med festivalen er at ungdom gjennom kontakt, felles opplevelser og utveksling av erfaringer skal bli inspirerte til å være aktive i sine lokalsamfunn. 31 136 Euro

UNGDOMSINITIATIV/NETTVERKSPROSJEKT
Summer @ Nord-Troms
Gruppe fra Kåfjord i Nord-Troms fikk støtte til festival med fotball og musikk som tema – 8473 Euro

Prægst Studio
Unge drammensere bygger studio for lokale musikere. – 7500 Euro

Tiggeren
Gruppe lager film om fenomenet tigging, med spesielt fokus på ungdom. Les om prosjektet i det siste Magasinet som kan lastes ned her – 7500 Euro

Sogndal danseverkstad
Får støtte til å starte et danseverksted i Sogndal – 5000 Euro

Somali Housing Youth Advisers - Nettverksprosjekt
Gruppe med unge somaliere fra Oslo får støtte til å reise til en organisasjon i Belgia med kompetanse på unge innvandreres boligsituasjon for å lære – 9885 Euro

VOLONTØRTJENESTE – SENDERORGANISASJONER
Internasjonalt servicekontor for Oppland, sender volontør til et barne og ungdomssenter i Østerrike.

Frivillighetssentralen i Fjaler, Sogn og Fjordane, sender volontør til Parzivalschulen Karlsruhe, Tyskland

Sverresborg IF Håndball, Trondheim, sender volontør til EYFF – Europees Jeugendfilmfestival Vlaandern, Belgia

UngInfo Oslo, sender volontør til EIL – Kings Park Tennis Centre & Benham Sports Arena, Storbritannia

KORTTIDS VOLONTØRTJENESTE – SENDERORGANISASJONER
Ingen korttidsvolontører sendt på denne runden.

VOLONTØRTJENESTE – VERTSORGANISASJONER
Solborg, Buskerud, tar i mot en volontør fra Italia.

Solborg, Buskerud, tar i mot en volontør fra Italia.

Solborg, Buskerud, tar i mot en volontør fra Tyskland.

Kristoffertunet, SørTrøndelag, tar i mot en volontør fra Latvia.

Kristoffertunet, SørTrøndelag, tar i mot en volontør fra Portugal.

Det Økologiske Hus, Sør-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Tyskland.

X-ray, Oslo, tar i mot en volontør fra Spania.

X-ray, Oslo, tar i mot en volontør fra Italia.

Clavaria, Sør-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Tyskland.

Granhall, Sør-trøndelag, tar i mot en volontør fra Frankrike.

Frivillighetssentralen i Fjaler, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Italia.

Frivillighetssentralen i Fjaler, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Tyskland.

KFUM Bjørgvin, Hordaland, tar i mot en volontør fra Tyskland.

KFUM Troms, tar i mot en volontør fra Storbritannia.

KFUM Troms, tar i mot en volontør fra Tyskland.

Frivillighetssentralen i Eid, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Nederland.

Frivillighetssentralen i Eid, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Portugal.

Kryptus/ Overhalla, Nord-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Litauen.

Lundheim, Rogaland, tar i mot en volontør fra Ungarn.

Dale videregående skole, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Spania

United World College, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Frankrike.

Grobunn, Oppland, tar i mot en volontør fra Østerrike.

KORTTIDS VOLONTØRTJENESTE – VERTSPROSJEKTER I NORGE
Ingen korttidsprosjekter på denne runden

VOLONTØRINITIATIV (Future Capital)
Tidligere volontør får støtte til å lage nye websider til Norsk Eks-Volontør Organisasjon (NEVO) www.nevo.no – 4500 Euro

Tidligere volontør får støtte til eget musikkprosjekt. – 3750 Euro

OPPLÆRING, INFORMASJON OG NETTVERK
Norges KFUK-KFUM, Oslo, får støtte til Feasibility visit i Irland – 3319 Euro

Les også om


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS