Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Hvem fikk støtte 1. juni 2005?


Følgende prosjekter er innvilget støtte fra UNG i Europa etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. juni 2005. Støttebeløpene er oppgitt i Euro.GRUPPEUTVEKSLING
Topp Volley Norge:

Volleyballinteresserte ungdommer fra Polen, Slovakia og Spania besøker norske ungdommer. Målet for utvekslingen er å kunne kommunisere på tvers av nasjonale og kulturelle grenser, og skape en ”moderne europeisk bevissthet”. - 30 025 Euro

Arbeidsinstituttet Buskerud avd. Ringerike:
En gruppe danske ungdommer besøker norske ungdommer. Målet med utvekslingen er å utvide ungdommenes erfaringsbakgrunn og toleranse, bearbeide fremmedfrykt, skape trygghet og styrke selvbilde. - 5981 Euro

Arbeidsinstituttet Ringerike:
Prosjektets målsetting er å styrke ungdommenes sosiale kompetanse og gi dem opplevelse av mestring gjennom praktiske og sportslige aktiviteter. Ungdommene fra Nederland, Litauen og Norge skal få europeisk forståelse gjennom praktisk samarbeid. - 5011 Euro

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo:
Dette prosjektet mellom en norsk gruppe og en gruppe fra Skottland er et gjenbesøk hvor den norske gruppen skal reise til Skottland. Fokus er på hvordan å involvere ungdommer i ungdomsarbeid. - 6100 euro

Samsen kulturhus:
Dette er en multilateral utveksling med ungdommer fra Albania, Ungarn, Serbia-Montenegro, Sverige og Norge. Prosjektet er en oppfølging av den første utvekslingen som var i Ungarn i juli 2005. Ungdom og deres sikkerhet i trafikken står i fokus for denne utvekslingen. - 22341 Euro

Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket:
Ideen bak dette prosjektet er å bringe sammen ungdom fra Portugal, Slovakia, Norge, Chile, Brasil og Peru gjennom temaet sport. Prosjektet involverer samarbeid mellom ungdommer fra to kontinenter; Europa og Latin Amerika. Målet er å overkomme sosiale, kulturelle og språklige barrierer. Videre ønsker man å bekjempe diskriminering, rasisme og fremmedfrykt, og få ungdommene til å endre sin tenkning når det gjelder folk fra forskjellige deler av verden. - 48 528 Euro

UNGDOMSINITIATIV/NETTVERKSPROSJEKT
Sagal Media Group

Ungdomsgruppe i Oslo får støtte til Filmprosjektet: ”Minoritetsungdommens boligsituasjon i Oslo” – 9935 Euro

Ungdomstreff
Unge funksjonshemmede på Gjøvik får støtte til prosjektet ”Kroppen vår og følelsene våre” – 2885 Euro

Ungdomsklubben m@dhouse
Ungdomsklubb fra Straumsjøen får støtte til ”Mad Days” – kulturhelg for ungdom – 7500 euro

VOLONTØRTJENESTE – SENDERORGANISASJONER
Hordaland Fylkeskommune,
sender volontør til Liepaja – Student Council, Latvia.

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til en organisasjon som jobber med funksjonshemmede, Luxembourg.

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til prosjektet ”Autonomy is my success”, Italia

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til organisasjonen ”Chios Adventure”, Hellas

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til ”Le Service volontaire d’Unis Cité”, Frankrike.

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til ”A happy kindergarden”, Polen

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til ”Braendam family House”, Storbritannia.

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til en organisasjons som motkjemper sosial eksludering i Beligia.

Nordland Fylkeskommune, sender en volontør til prosjektet ”A meeting Ponit for Women”, Danmark.

UngInfo, Oslo, sender en volontør til ”TFG – Kingston Kaleidoscope”, Storbritannia.

Hordaland Fylkeskommune, sender volontør til ”Volonteers without borders”, Portugal.

UngInfo, Oslo, sender volontør til prosjektet ”Renovating houses, meeting people”, Belgia.

Inerøy kommune, sender volontør til prosjektet ”Og Workshop!”, Estland.

Redd Barna, Ringerike, sender volontør til ”European Centre in Millicz”, Polen.

Lura Innebandy, sender volontør til ”SPJ/ Les Faons”, Belgia.

NEVO, sender volontør til ”Homeless Hostel Kollegiet”, Danmark.

St.Olav videregående skole, Rogaland, sender volontør til ”Youth Centre Lengerich: music studio”, Tyskland.

KORTTIDS VOLONTØRTJENESTE – SENDERORGANISASJONER
UngInfo
, Oslo, sender 2 volontører til ”Southside Arts”, Storbritannia.

VOLONTØRTJENESTE – VERTSORGANISASJONER
Peder Morset folkehøgskole
, Sør-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Polen

Norges KFUK-KFUM, Rogaland, tar i mot en volontør fra Polen

Sortland kommune, Nordland, tar i mot en volontør fra Estland

Lundheim folkehøgskole, Rogaland, tar i mot en volontør fra Polen

Firda videregående skole, Sogn og Fjordane, tar i mot en volontør fra Frankrike

Arbeidsinstituttet Midtfylket, Buskerud, tar i mot en volontør fra Slovakia

Peder Morset folkehøgskole, Sør-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Frankrike

Arbeidsinstituttet Buskerud, avd Drammen, tar i mot en volontør fra Tyskland

Øystese gymnas, Hordaland, tar i mot en volontør fra Spania

Øystese gymnas, Hordaland, tar i mot en volontør fra Tyskland

Peder Morset folkehøgskole, Sør-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Tyskland

Peder Morset folkehøgskole, Sør-Trøndelag, tar i mot en volontør fra Litauen

KORTTIDS VOLONTØRTJENESTE – VERTSPROSJEKTER I NORGE
Arbeidsinstituttet Buskerud
, avd. Ringerike, tar i mot en volontør fra Nederland

Viktoria Kulturhus, Buskerud, tar i mot en volontør fra Finnland

Solborg, Buskerud, tar i mot 10 volontører fra Storbritannia og en volontør fra Tyskland

VOLONTØRINITIATIV (Future Capital)
Tidligere volontør får støtte til et ”Personal Development and leadership Enhancement-kurs” – 3500 Euro

Tidligere volontør får støtte til eget kontaktprosjekt mellom ungdom i Frankrike og Norge. – 5000 Euro

Tidligere volontør får støtte til en undersøkelse om flyktninger i Kvam. – 5000 Euro

OPPLÆRING, INFORMASJON OG NETTVERK
Norges Idrettsforbund og Olympiske komité
, får støtte til seminaret ”Team Norden”, med deltagere fra Danmark, Sverige, Finland og Island – 18900 Euro

IFMSA-Norge, får støtte til seminaret ”Når krisen inntreffer” med deltagere fra bl. a. Danmark, Sverige, Finland, Island. – 19739 Euro

Les også om


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS