Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Prosjekt som får støtte etter fristen 1. november 2007.


Følgjande prosjekt er innvilga støtte frå Aktiv ungdom etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. november 2007.Støttebeløp er oppgjeve i Euro.

 

UNGDOMSINITIATIV

Organisasjon/gruppe Prosjekt Fylkje Type Euro
Senter for byøkologi By- og stedsplanlegging, et verktøy for sosial inkludering Hordaland Nasjonalt 11000
Zapatistgruppen i Bergen Cafe Ya Basta!  Hordaland  Nasjonalt 10000

 

 

DEMOKRATIPROSJEKT
Ingen søknader på denne fristen.


GRUPPEUTVEKSLING

 

Organisasjon/gruppe Prosjekt Fylkje Type Samarbeids-land Finner stad Euro
Saltdal Kirkes Ungdomskor Slavere og vikinger-på Europas topp  Nordland Bilateral Polen Polen 9520
Red Cross Nordic United World College Laski youth exchange Sogn og Fjordane Bilateral Polen  Norge

 

6822

Fosterhjemstjenesten i Østfold, Bufetat region øst North/south-ways of living Europe - part II  Østfold Bilateral Portugal Norge 7598
Microjazz -musikkgruppe for funksjonshemmede ved Kristiansund kulturskole Musikk som felles språk  Møre og Romsdal Bilateral Polen Norge 7960
Media collage Media Collage  Sør-Trøndelag Bilateral Bulgaria  Norge   9510

 

  

VOLONTØRTJENESTE

 

Organisasjon  Fylkje  Rolle i prosjektet Antall volontørar  Euro
Trondheim kommune - kulturenheten  Sør-Trøndelag Sender  1 10545
AIESEC Oslo   Vert  9  26765
Namsos kommune Nord-Trøndelag   Vert  1 9540
Narvik Peace Foundation  Nordland  Sender og vert  71137

 

OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDARE OG UNGDOMSLEIARAR

Organisasjon Prosjekt Fylkje Type Euro
Vesle Daniel, Opplæringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune Using the outdoors in international exchanges Sogn og Fjordane Opplæringskurs 32680
Et eget rom/A room of ones own Et eget rom -2 Oslo Evalueringsmøte 3930
Landsforeningen for utekontakter Exchange and mapping of methodology for outreach work with young people at risk Oslo Seminar 25100
Det Norske Misjonsforbunds Ungdom Acts 29 - International cooperation Oslo Hospitering 2140

  

UNGDOMSPOLITISKE MØTER

Ingen søknadar på denne fristen.

Les også om


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS