Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Prosjekter som får støtte etter fristen 1. februar 2006.


Følgende prosjekter er innvilget støtte fra UNG i Europa etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. februar 2006.Støttebeløp er oppgitt i Euro.

GRUPPEUTVEKSLING
Bi- og trilaterale utvekslinger (to eller tre partnere samarbeider om prosjektet)


Multilaterale (fire eller flere partnere samarbeider om prosjektet)


Utveksling med andre utvalgte regioner


VOLONTØRTJENESTE - SENDERORGANISASJONER
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.


VOLONTØRTJENESTE - VERTSPROSJEKTER I NORGE
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i


VOLONTØRINITIATIV


LOKALE PROSJEKTER: UNGDOMSINITIATIV OG NETTVERKSPROSJEKT


OPPLÆRING, INFORMASJON OG NETTVERK (for ungdomsarbeidere)

Les også om


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS