Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Prosjekter som får støtte etter fristen 1. november 2006.


Følgende prosjekter er innvilget støtte fra UNG i Europa etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. november 2006.Støttebeløp er oppgitt i Euro.

GRUPPEUTVEKSLING


VOLONTØRTJENESTE - SENDERORGANISASJONER
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.

VOLONTØRTJENESTE - VERTSPROSJEKTER I NORGE
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.


VOLONTØRINITIATIV
Ingen søknader på Volontørinitiativ på denne fristen.

LOKALE PROSJEKTER: UNGDOMSINITIATIV OG NETTVERKSPROSJEKT


OPPLÆRING, INFORMASJON OG NETTVERK (for ungdomsarbeidere)

Les også om
Prosjektstøtte 2010
Prosjektstøtte 2016
Prosjektstøtte 2012
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Prosjektstøtte 2011
Prosjektstøtte 2014
Prosjektstøtte 2013
Prosjektstøtte 2007
Prosjektstøtte 2015
Prosjektstøtte 2009
Prosjektstøtte 2017


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS