Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Prosjekter som får støtte etter fristen 1. november 2006.


Følgende prosjekter er innvilget støtte fra UNG i Europa etter å ha sendt inn søknad til fristen 1. november 2006.Støttebeløp er oppgitt i Euro.

GRUPPEUTVEKSLING


VOLONTØRTJENESTE - SENDERORGANISASJONER
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.

VOLONTØRTJENESTE - VERTSPROSJEKTER I NORGE
OBS! Støtten til disse prosjektene kan bare utbetales dersom prosjektet også blir godkjent i partnerlandet.


VOLONTØRINITIATIV
Ingen søknader på Volontørinitiativ på denne fristen.

LOKALE PROSJEKTER: UNGDOMSINITIATIV OG NETTVERKSPROSJEKT


OPPLÆRING, INFORMASJON OG NETTVERK (for ungdomsarbeidere)

Les også om
Prosjektstøtte 2007
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2011
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. april 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2009
Prosjekt som får støtte etter fristen 1. februar 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2011
Prosjektstøtte 2005
Prosjektstøtte 2004
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2011
Prosjektstøtte 2008
Prosjektstøtte 2006
Resultat frå søknadsfristen 1. oktober 2012
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2013
Resultat frå søknadsfristen 1. mai 2013
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2009
Resultat frå søknadsfristen 1. april 2010
Resultat frå søknadsfristen 24. mars 2014
Resultat frå søknadsfristen 1. juni 2010
Resultat frå søknadsfristen 1. oktober 2014
Resultat frå søknadsfristen 1. september 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. november 2011
Resultat frå søknadsfristen 1. februar 2012
Resultat frå søknadsfristen 1. mai 2012
Resultat frå søknadsfristen 1. oktober 2013
Resultat frå søknadsfristen 30. april 2014


This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS