Strategiske partnerskap

Hva er det? 

 

Strategiske partnerskap er langvarige samarbeid for å utvikle noe nytt eller dele gode ideer innen ungdomsfeltet. Ordningen er fleksibel og åpner for mange ulike typer prosjekter. Det er også mulig å søke om et samarbeid mellom ungdomsfeltet og utdannings- og/eller opplæringsfeltet. 

 

Hvem er det for? 

Organisasjoner som ønsker å jobbe med et spesifikt prosjekt på ungdomsfeltet som krever samarbeid mellom mange ulike partnere i flere land for å gjennomføres. 

 

 

Hvem kan søke? 

Alle typer organisasjoner i programlandene kan søke. Det kan være frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige tiltak, sosiale entreprenører, sosialt ansvarlige virksomheter og uformelle ungdomsgrupper kan søke. 

 

 

Hva er kriterier for å få støtte? 

  • Samarbeid på ungdomsfeltet kan ha varighet på 6 måneder til 3 år
  • Tversektorielle samarbeid kan ha varighet på 2-3 år
  • Dere må være minst to samarbeidspartnere fra forskjellige programland i prosjekter på ungdomsfeltet. Tverrsektorielle samarbeid krever minst tre partnere.
  • Hvis de bringer inn kunnskap som er avgjørende for kvaliteten til prosjektet, kan man inkludere organisasjoner fra andre partnerland i verden

 

 

Hva kan dere få støtte til? 

Spennvidden innenfor strategiske partnerskap er stor. Det kan være enkle prosjekter med to partnere på samme felt, eller komplekse med mange partnere fra ulike sektorer. Aktiviteten kan foregå lokalt, med virtuelt samarbeid. Dere kan også arrangere samarbeidsmøter, kurs og seminarer. Prosjektet deres kan for eksempel dreie seg om å utvikle nye metoder, verktøy og materiell for ungdomsarbeid. Eller det kan dreie seg om å spre erfaring fra en organisasjon som gjør noe som andre i Europa kan ha nytte av å lære om. Prosjektet kan også være et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og organisasjoner fra ungdomsfeltet for å styrke begge feltene. Det sentrale kravet er at prosjektet deres må dreie seg om å gjøre noe positivt på ungdomsfeltet – det er til syvende og sist ungdom i Europa som skal dra nytte av prosjektet deres. 

Se tidligere prosjekter som har fått støtte her. 

 

 

Hva kan dere få i støtte? 

  • Maksimalt støttebeløp for ordningen er € 150 000 i året (cirka 1,3 millioner kroner)
  • Dere får et fast grunnbeløp per organisasjon, per måned som generelt bidrag til å gjennomføre prosjektet
  • I tillegg kan dere få støtte til kurs, seminarer og møter 
  • Dere kan også få støtte til lønn for å utvikle nye produkter eller metoder 
  • Dere får støtte for å legge til rette slik at alle kan delta i prosjektet, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller andre hindringer 

 

 

Hvilke land kan dere samarbeide med? 

Dere kan samarbeide med EU-land, samt Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Egne regler gjelder for Sveits. Les mer om samarbeidslandene her. 

 

 

Hvordan søker jeg? 

Søknadsskjema finner dere her. Dere kan søke tre ganger i året.  

 

Frist for å søke om prosjektstøtte Prosjektet starter mellom
15. februar 2018 kl. 12:00 1. mai - 30. september 2018
26. april 2018 kl. 12:00 1. august -31. desember 2018
4. oktober 2018 kl. 12:00 1. januar - 31. mai 2019 

 

 

Vil du vite mer?

Se ofte stilte spørsmål og programguiden

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS