Strategiske partnerskap

Langsiktig samarbeid på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene

Strategiske partnerskap er en fleksibel prosjekttype som dekker en rekke ulike former for samarbeid, og åpner for langsiktige prosjekter på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene.

 

Et strategisk partnerskap kan være innenfor ett av disse feltene, men det kan også være tverrsektorielt. Prosjektene som får støtte skal bidra til å møte utfordringer knyttet til skole, ungdom, høyere utdanning, yrkesutdanning og/eller voksenopplæring.

 

Spennvidden innenfor strategiske partnerskap er stor. Det kan være enkle prosjekter med to partnere på samme felt, eller komplekse med mange partnere fra ulike sektorer. Aktiviteten kan foregå lokalt, med virtuelt samarbeid. Det kan også arrangeres samarbeidsmøter og den kan legges inn andre typer mobilitet. Forskere og eksperter kan trekkes inn. Resultater fra slike prosjekter kan være rapporter, modeller eller nye moduler.

 

Prosjektene kan blant annet utvikle nye ungdomstjenester, metoder, verktøy og materiell for ungdomsarbeid eller jobbtreningsverktøy.

 

Hvor sender jeg søknaden?

Aktiv Ungdom behandler søknader om Strategiske partnerskap på ungdomsfeltet og tverrsektorielle prosjekter med fokus på ungdomsfeltet. Senter for internasjonalisering av utdanning behandler søknader på andre sektorer/tema.

 

Kriterier for støtte

  • Samarbeid på ungdomsfeltet kan ha varighet på 6 måneder til 2 år
  • Tversektorielle samarbeid kan ha varighet på 2-3 år
  • Det må være minst to samarbeidspartnere fra forskjellige programland i prosjekter på ungdomsfeltet. Tverrsektorielle samarbeid krever minst tre partnere
  • Hvis det er essensielt for kvaliteten på prosjektet, kan man inkludere grupper fra andre partnerland i verden

 

Støttebeløp

  • Maksimalt støttebeløp for ordningen er € 150 000 i året (cirka 1,3 millioner kroner)
  • Fast beløp per organisasjon, per måned
  • Støtte til transnasjonale prosjektmøter, per deltaker
  • Kostnader knyttet til å produsere målbare resultater av prosjektet, for eksempel en forskningsrapport, en veileder eller et annet pedagogosk verktøy

 

Vil du vite mer?

Se ofte stilte spørsmål

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS