Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Cliff fra X-Ray røper hemmeligheten bak deres suksess


Cliff Moustache er en veteran blant ungdomsarbeiderne på X-Ray Ungdomskulturhus, og forteller i dette videointervjuet om hemmeligheten bak et av landets ledende ungdomssentre.Cliff Moustache har arbeidet ved X-Ray Ungdomskulturhus i en årrekke, og forteller i intervjuet under om hvordan de har blitt et veletablert ressurssenter for unge mennesker i Oslo. Han trekker frem at tillit og mentorvirksomhet er viktige elementer når man skal jobbe med ungdom.

 

- De har egen nøkkel slik at de kan komme inn når som helst, fordi vi stoler på dem. Tillit er veldig viktig, fordi de er på utkikk etter noen som tror på og stoler på dem, som kan gi dem muligheter og som kan være en mentor for dem, forteller Moustache i intervjuet med POYWE.

 

Moustache forklarer også om hva effekten kan være av blant annet utveksling: man blir klar over hvilke muligheter man har som ungdom i Norge, og mer solidarisk mot dem som ikke har like mange muligheter. X-Ray har tidligere vært mottakerorganisasjon for volontører som kommer til Norge, og har tatt i mot flere frivillige arbeidere gjennom EVS. De har også gjennomført flere gruppeutvekslinger med støtte fra Aktiv Ungdom.

 

 

Cliff Moustache ble intervjuet i forbindelse med et langsiktig samarbeid på ungdomsfeltet, kalt Mapping Professional open youth work in Europe, som er et strategisk partnerskap ledet av Professional open youth work in Europe (POYWE) og finansieres gjennom Erasmus+.

 

Prosjektet strekker seg i en periode på over to år, og er et samarbeid mellom flere institusjoner, organisasjoner og universiteter i Europa. Interesseorganisasjonen Ungdom og Fritid er en av grunnleggerne av POYWE. X-Ray Ungdomskulturhus er trukket frem i samarbeidet som et godt eksempel på åpent og profesjonelt ungdomsarbeid.

 

- Det som kjennetegner X-Ray er den høye graden av tillit til ungdommene som bruker huset. Ungdommene har full råderett over huset, og bestemmer hvilke andre ungdommer som skal ha tilgang i månedlige møter. Alle som har tilgang til huset har egen nøkkel, og kan komme og gå som de vil. Huset er et kulturproduksjonshus, med utstyr og øvingsrom og brukes av ungdom innenfor en enorm rekke kulturuttrykk innen dans, musikk og andre kulturaktiviteter, forklarer Heidi Anderssen-Dukes, samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid.

 

Les mer om POYWE og samarbeidet her

 

Les mer om Strategiske partnerskap her 

-     (30.06.2016)

Les også om
Norsk prosjekt på listen over suksessprosjekter
Cliff fra X-Ray røper hemmeligheten bak deres suksess
Utvikler pedagogiske brettspill


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS