Ungdomsinitiativ

Hva er det? 

I et ungdomsinitiativ samarbeider unge mellom 13 og 30 år med en eller flere ungdomsgrupper i et annet europeisk land om et felles prosjekt. Gjennom et ungdomsinitiativ får unge mulighet til å sette sine egne ideer ut i livet, og være direkte og aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Formålet med ungdomsinitiativ er å fremme ungdoms kreativitet, virkelyst og initiativ.

Ungdomsinitiativ er en del av prosjekttypen Strategiske partnerskap.

 

 

Hvem er det for? 

Grupper på minst fire unge mellom 13 og 30 år.

 

 

Hvem kan søke? 

  • Uformelle ungdomsgrupper på minst fire personer. Er alle under 18 år må dere ha en voksen som veileder.
  • Organisasjoner som jobber med ungdommer – så lenge det er klart at de unge selv har full kontroll over gjennomføringen av prosjektet.  

 

 

Hva er kriterier for å få støtte? 

 

  • Dere må være minst to grupper fra ulike land, med fire unge i hver gruppe.
  • Prosjektet kan vare i minst seks måneder og maksimalt tre år.
  • Prosjekter som fremmer sosialt engasjement og entreprenørskap prioriteres.
  • Er dere en uformell ungdomsgruppe må minst en av deltakerne være over 18 år.

 

 

 

Hva kan dere få støtte til? 

Prosjektet deres kan dreie seg om å skape et produkt, gjennomføre en aktivitet eller jobbe politisk for en sak. Dere kan for eksempel starte en ungdomskafé, utvikle et spill, gjøre noe for nærmiljøene deres, skape kunst eller drive naturvern. Ungdomsgruppene kan få støtte til å reise til hverandre en eller flere ganger hvis det er nødvendig, eller dere kan samarbeide over internett.

 

Hva kan dere få i støtte? 

  • Dere får et fast beløp per måned som generell støtte til å gjennomføre prosjektet 
  • Dere kan søke om ekstra støtte til å møtes underveis i prosjektet
  • Dere får støtte for å legge til rette slik at alle kan delta i prosjektet, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller andre hindringer 
  • Dere kan søke støtte til en voksen veileder

 

 

Hvilke land kan dere samarbeide med? 

Dere kan samarbeide med EU-land, samt Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia. I visse muligheter kan man samarbeide med andre partnerland i verden, men da må dette være essensielt for kvaliteten på prosjektet.

 

 

Hvordan søker dere? 

Søknadsskjema finner du her. Du kan søke tre ganger i året. 

 

Frist for å søke om prosjektstøtte Prosjektet starter mellom
15. februar 2017 kl. 12:00 1. mai - 30. september 2017
26. april 2017 kl. 12:00 1. august -31. desember 2017
4. oktober kl. 12:00 1. januar - 31. mai 2018 

 

 

Vil du vite mer?

Se ofte stilte spørsmål og programguiden

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS