Ungdomsinitiativ

Lokalt prosjekt - internasjonalt samarbeid

Ungdommer som ser fremover

Har dere en idé om et nyskapende prosjekt? Vil dere sette fokus på et tema som opptar dere? Samarbeid med unge i andre land som er opptatt av det samme gjennom et Transnasjonalt ungdomsinitiativ. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS