Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Byutvikling på bergensk


Billige boliger er mangelvare i storbyene. Så også i Bergen sentrum. Miljøbevisste ungdommer bosatt i byen lanserer nå ideer for hvordan man kan utnytte ubrukte arealer i sentrum og bygge rimelige og miljøvennlige boliger.- Vi trenger en ny måte å planlegge byen på. Det er ikke forsvarlig å fortsette i dagens spor, sier Anne-Kathrine Vabø (25) til Bergens tidende. Fortetting av byen vil redusere behovet for transport, energibruk og minske forurensingen.

Med byen som utstillingslokale
Vabø og Bente Beckstrøm Fuglseth (24) står i spissen for en gruppe som har kartlagt alle restarealer uten funksjon i sentrum av Bergen. Hele 153 såkalt ”left overs” har de funnet fram til, og resultatene ble presentert i Boligutstillingen 2004 i desember.

Hele byens sentrum ble utstillingslokale der alle restarealene var utstillingsobjekter. Alle arealene var markert med skilt med informasjon om det enkelte areal. Slik ble hvert område framhevet samtidig som det ble tydeliggjort at det var en del av et større hele. Det ble laget kart over sentrum der alle arealene var markert. – Vi observerte ofte grupper som satt på kafé og pekte på kartet og diskuterte, sier Bente Beckstrøm Fuglseth.

Mange uutnyttede områder


Anne -Katrine Vabø og Bente Beckstrom i prosjektet Left Overs. Skiltet markerer et av de mange dårlig utnyttede områdene i Bergen sentrum.
De to jentene forklarer at ”Left overs” er en samlebetegnelse på områder som ikke har noen funksjon eller ikke har en god nok funksjon i forhold til de mulighetene arealet har.

Mange av områdene brukes nå som parkeringsplasser, eller som lagerplass for skrot og avfall. Som studenter på fagene samfunnsgeografi og arkitektur har Vabø og Fuglseth både fagkunnskap og engasjementet i arbeidet med å gjøre Bergen til en bedre by for innbyggerne.

Gruppas innspill har fått stor interesse i mediene, og de har også blitt kontaktet av utbyggere og arkitekter i etterkant av utstillingen.

Innspill til byutviklingen
Resultatene fra kartleggingen presenteres i utstillingskatalogen ”153 Left overs”. Arealene er delt i ulike kategorier for anbefalt bruk. Noen er forslått som grønne lunger eller almenninger, for slike friområder er viktige for trivselen i storbyen.

Gruppa har gjort en grundig jobb, både omkringliggende bebyggelse er vurdert og eierforholdene er kartlagt. Katalogen inneholder også eksempler på gode byutviklingsprosjekter i Norge og utlandet. Bente Beckstrøm Fuglseth nevner Ungbo sitt prosjekt med modulbygging i Oslo som noe de ønsker å få til også i Bergen. De håper på at Samskipnaden i Bergen, som styres av studenter, skal tenne på ideen om ferdigfabrikkerte, rimelige boliger som raskt kan bygges opp, også på små arealer.

Universitetet i Bergen eier flere aktuelle ”left overs” som boligene kan plasseres på. Et slikt prosjekt vil være økonomisk og miljømessig gunstig, mener Fuglseth og håper å se konseptet gjennomført i praksis.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS