Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Der ungdom bestemmer


Alle unge har behov for en arena der de kan lykkes. Aktiv ungdom vet at hvis ungdom får drive med noe de selv er interessert i, vil de aktivt søke ansvar. Ungdomshuset Tvibit i Tromsø har gitt ungdom muligheten og gjort aktiv deltagelse til kultur.Gjennom medvirkningsfilosofien ønsker Tvibit at ungdom tar ansvar for gjennomføring av egne ideer. Refleksjon rundt forholdet mellom tillit og ansvar er svært viktig i arbeidet på huset. Det skal være kort vei fra ide til gjennomføring. Ideene kan ha en spennvidde fra det som det er bruk for til den grensesprengende, geniale nyskapning. Ungdommene skal selv være dynamo i disse aktivitetene.

Lærerik fritid
Ungdomstiden er en viktig periode i livet. I denne alderen blir mange holdinger og kunnskaper som kan få betydning for voksenlivet etablert. Ungdomsstyrte prosjekter kan virke positivt for skolesituasjonen, fritid og lokalmiljø generelt.

- Vi har hele tiden sett på all ungdom som en ressurs, og erfarer til stadighet at ungdommer lærer mest av seg selv. For mange kan ansvar for en ungdomsstyrt aktivitet gi den første følelsen av mestring, og samtidig gi viktige erfaringer i forhold til det fremtidige arbeidslivet. Samtidig viser dette engasjementet at ungdom får til noe på egenhånd, forteller Sif Vik som er nestleder på Tvibit og har vært med siden oppstarten i 2001.

– Før vi startet så vi at det var mange negative holdninger til ungdom i Tromsø, men nå opplever vi at folk i byen er mer positive. Mange gode prosjekter og aktiviteter på Tvibit og ellers i byen har vist at ungdom kan, og i dag er det for eksempel mye lettere for ungdom å få ja når de vil sette i gang aktiviteter, fortsetter hun.

Reell deltagelse er god læring


Sif Vik og Karl Kristian Hansen ved Tvibit ungdomshus i Tromsø viser fram Grus og andre publikasjoner laget av ungdom. Foto: Daniel Anderson.
På Tvibit må de som vil lage prosjekter, enten det er å lage film, avis, foto eller konserter, gjøre alt selv, men de kan få råd og tips av de ansatte på huset. Mye av årsaken til oppblomstring av ungdomsstyrte prosjekter i Tromsø er at ungdom også har lært av hverandre.

- Det er viktig at unge ser eksempler på at det er mulig å gjennomføre sine ideer, sier Karl Kristian Hansen som jobber med Regionsprosjektet. Her jobber ungdom fra Balsfjord, Karlsøy og Tromsø for å skape ny aktivitet.

– Vi reiser mye rundt i regionen og holder prosjektkurs for ungdommer. I ungdomsgrupper hører vi dem ofte si til hverandre at ’så flink er jo ikke du på skolen’, og det forteller jo oss litt om at prosjektarbeid er utradisjonell og nyttig læring. Prosjektarbeid er et unikt verktøy fordi det begynner med noe de brenner for, men for å få gjennomført det, oppdager de at de må gjøre det selv. Slik vil også skoletrette ungdommer kaste seg over et budsjett, forteller Karl Kristian.

- Vi veileder gjerne ungdom i forbindelse med budsjettet, men synes det er viktig at de tar tak i det selv. Når ungdomsprosjekter søker støtte utenfra må de også gjøre alt selv. Det er viktig at vi ikke ’sparer’ dem for den byråkratiske opplevelsen. Selv om det er vanskelig, ser vi at hvis de unge tar ansvar på dette området, så strykes også eierskapet i prosjektet. Vi opplever at unge ofte blir livredde når de får positivt svar på søknadene om midler, men har aldri sett på det som et problem, det går alltid bra når de gjør det selv, sier Sif overbevisende.

UNG i Europa gir aktive ungdommer
Tvibits filosofi er til forveksling lik Ung i Europas (nå: Aktiv ungdom) kriterier for å få støtte, og ungdommene i Tvibit-miljøet har også vært flittige søkere om midler på lokale Ungdomsinitiativ.

- UNG i Europa passer perfekt til flere av aktivitetene på huset, spesielt med tanke på at det er skreddersydd for ungdom. Ungdomsinitiativ er unikt i Norge ettersom at her kan man søke om relativt store beløp, fortsetter Sif. Ungdommene bak gratisavisen GRUS, fikk støtte til sin prosjektidé om et kulturmagasin for Tromsø. Støtten fra Ung i Europa ga dem mulighet til å gi ut de fem første utgavene av magasinet, og i dag skaper avisen arbeidsplasser. Jentene bak prosjektet FRYS er annet eksempel på engasjement fra unge i Tromsø. Frys går ut på å arrangere en utefestival midt på vinteren i Tromsø, noe som aldri har skjedd tidligere.

Tvibit viser også at de voksnes oppgave er å støtte med gode råd, men ikke overta styring.
-Hvis voksne styrer prosessen, er det lett for at ungdom mister noe av interessen og gleden av å gjøre noe selv, sier Sif. - Tvibit er også voksenopplæring.

Nettstedet til Tvibit

Tekst: Thomas Wrigglesworth

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS