Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Lokalmiljøet - en uoppdaget ressurs!


Et av formålene med ungdomsutveksling er interkulturell læring og forståelse, men det er også viktig å kjenne til eget miljø. Så en av utfordringene for dem som arbeider med ungdom er å la dem oppdage miljøet de oppholder seg i til daglig.Sommeren 2001 reiste 5 norske representanter til Curtea De Arges, en liten by ved foten av Karpatene i Romania, for å delta på et internasjonalt kurs i med fokus på lokal-miljøet.
– Før vi reiste til Romania var forkunnskapene mine om landet begrenset til minimal viten om to historiske skikkelser. Den ene, Dracula, hadde sine særegne metoder for å skremme alle jomfruer som kom i hans vei. Den andre, Ceausescu, hadde sine særegne metoder for å skremme alle som kom i hans vei, forteller Katrine Daviknes ivrig. Hun var en av deltakerne på kurset.

Med andre ord hadde hun et heller dystert og lite nyansert bilde av Romania på forhånd. Men oppholdet skulle vise seg at Romania var et land som bød på så mye mer enn en bloddryppende historie.

Lokalmiljøet som ramme
Kurset var veldig målrettet, og hele uken gikk med til å gi deltagerne en del verktøy og metoder for hvordan man kan bruke eget lokalmiljø som ramme rundt ungdomsutveksling.

Etter noen dager med innføring i metodene og verktøyene som danner grunnlaget for denne ideen, samt masse sosialt samvær, ble deltagerne på kurset delt inn i grupper som skulle konsentrere seg om ett av følgende temaer:


Hver av gruppene skulle utforske lokalmiljøet i Curtea De Argesmed med fokus på på temaet gruppen hadde valgt.
Metoden tok utgangspunkt i at alle skulle gjennom ulike faser i planleggingen av en gruppeutveksling.

Da jeg satt på flyet hjem slo det meg at jeg ikke engang hadde sett Draculas slott, den eneste severdigheten jeg hadde satt meg fore å besøke før jeg dro, avslutter Katrine Daviknes. Men jeg sitter igjen med kjempeopplevelser, både faglig og personlig. Jeg er ikke tvil om at oppholdet har gitt meg inspirasjon til lokalt arbeid her hjemme, kunne Katrine fortelle.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS