Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Snakke om følelserVenner for livet: Mertehe Limoseth, Kattarina Amudnsen, Marie Heilmann Modalsi, Tor-Arne Korsell, Jørgen S. Haavi, Erik Hannon, Kjersti Kålås, Maria Solbu og Stein Erik Holstad, Siri Syvrud, Aina Omberg og Jzabella Kotulska fra Gjøvik og Oslo fikk god kontakt og venner for livet. Foto: Siri Syvrud.
Kjærester og gode venner, hva er forskjellen? En gruppe unge funksjonshemmede hadde mange spørsmål om kjærlighet, kropp og følelser og tok initiativet til å ha et kurs om temaet. De fikk 23.000 kroner i støtte fra UNG i Europa.Pengene går til foredragsholdere, leie av lokale, kursmateriell, avslutningstur til Oslo høsten 2006. Det er Kultur- og fritidsavdelingen i Gjøvik kommune, som har søkt om støtte til kurset fra UNG i Europa, på vegne av ungdommene.

Bli trygg på egne følelser og seksualitet


Marie Heilmann Modalsi, Kjersti Kålås og Maria Solbu uttrykte stor begeistring for å få være med på ungdomsprosjektet. Foto: Siri Syvrud.
Ungdomstreffet består av 5 ungdommer i alder 18 - 26 år. De møtes en gang i måneden. EU-prosjektet, som de holder på med i disse dager handler om "kroppen vår og følelsene våre" og "seksualitet og samliv". Viktigheten er å øke kunnskapen og bevisstgjøring om egen kropp og følelser. Det er også viktig å bidra med utvikling av selvfølelse, identitet og styrking av deres vurderingsevne i samhandling med andre, men også kunne knytte kontakter med andre ungdommer som er i samme situasjon.

- Det er mange ting vi kan gjøre sammen, enten vi er venner eller kjærester, men det er kun kjæresten du kysser!
Sitat en av kursdeltagerne, intervju i Gjøvik blad 08.12.2006

Les mer om prosjektet her:
Vedlegg
Avisartikkel i Gjøvik bladTRIVELIG PÅ RESTAURANT: Mertehe Limoseth, Kattarina Amudnsen, Marie Heilmann Modalsi, Tor-Arne Korsell, Jørgen S. Haavi, Erik Hannon, Kjersti Kålås, Maria Solbu, Stein Erik Holstad, Siri Syvrud, Aina Omberg og Jzabella Kotulska fra Gjøvik og Oslo møttes på restaurant i Oslo, som en del avslutningsdel av prosjektet. Foto: privat.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS