Ofte stilte spørsmål - ungdomsinitiativ

Hva er et Ungdomsinitiativ? 

Et ungdomsinitiativ er et prosjekt hvor ideen og søknaden kommer fra en gruppe unge personer, og ikke fra en organisasjon. Denne gruppen kan ha voksne veiledere, men ungdommene er selv ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.  

Prosjektet må gjennomføres i samarbeid mellom to eller flere uformelle grupper med fire eller flere unge personer (13-30 år) i hver gruppe. I tillegg må prosjektet ha en transnasjonal dimensjon, det vil si at prosjektet må gjennomføres på tvers av landegrenser. 

 

Hvilket søknadsskjema skal vi bruke for Ungdomsinitiativ? 

Bruk søknadsskjemaet for Strategiske partnerskap. Det er dessverre ikke noe eget felt for å skrive at dere søker om et Ungdomsinitiativ, så pass på at dette går fram i beskrivelsen av prosjektet. 

 

Hvem kan søke?

Uformelle grupper bestående av minst fire unge personer mellom 13 og 30 år. Gruppen må samarbeide med en eller flere andre grupper i Erasmus+-programland (EU/EØS-land pluss Makedonia og Tyrkia). Organisasjoner, bedrifter og kommuner kan ikke søke denne ordningen. Voksne enkeltpersoner kan imidlertid gjerne bidra som veiledere i prosjektet.  

 

Hva kan prosjektet handle om?

Ungdomsinitiativ kan dreie seg om det meste. Det kan være prosjekter om å opprette en ny organisasjon, lage en film, utvikle et kurs om entreprenørskap, utvikle en webside, gjøre noe positivt i lokalmiljøet, avholde kulturarrangementer eller andre typer prosjekter. Det avgjørende er at unge selv er ansvarlige for å søke om og gjennomføre prosjektet, og at prosjektet har en transnasjonal dimensjon, det vil at prosjektet involverer grupper fra to land. 

 

Hvor mye får vi i støtte for å gjennomføre prosjektet? 

Ungdomsinitiativ får 500 euro pluss 250 euro per utenlandsk partnergruppe for hver måned prosjektet varer. For eksempel vil et prosjekt mellom en norsk og en utenlandsk gruppe som varer seks måneder få 4500 euro til å gjennomføre hele prosjektet. I tillegg kan man søke om å få dekket andre utgifter, for eksempel utgifter til veiledning eller tilrettelegging. 

Det er også mulig for Ungdomsinitiativ å søke om støtte til andre aktiviteter på samme måte som Strategiske partnerskap. Dette kan for eksempel være støtte til møter i prosjektgruppen eller å arrangere seminarer. Ta kontakt med det nasjonale kontoret for veiledning.  

 

Hvor lenge kan prosjektet vare? 

Prosjektet må vare minst 6 måneder og kan vare opp til 36 måneder. 

 

Hva må vi rapportere etter at prosjektet er over?

Dere må skrive en grundig prosjektrapport om gjennomføringen av prosjektet. I tillegg må dere sende oss alt som ble produsert under prosjektet, for eksempel filmer, tekster eller bilder. Alle som mottar støtte må føre regnskap og ta vare på kvitteringer og bilag i 5 år, med tanke på mulig revisjon.

 

Må vi møtes fysisk under et Ungdomsinitiativ?

Nei, gruppene kan gjennomføre prosjektet i hvert sitt land og møtes virtuelt for planlegging. Prosjektet må imidlertid ha en transnasjonal dimensjon, for eksempel ved at man samarbeider om å utvikle innholdet i prosjektet, gjennomfører aktiviteter på samme dag i ulike land eller at gruppene bruker resultatene fra andre land i sitt videre arbeid. 

 

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS