Ungdomspolitiske møter

Hva er det? 

I Ungdomspolitiske møter får unge uttrykke sine meninger og komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere. Denne prosjekttypen er tett knyttet til EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet (LENKE: Den europeiske ungdomsportalen) 

 

 

Hvem er det for? 

Ungdom 13-30 år

 

 

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå

For eksempel: ungdomsråd, ungdommens fylkesting, ungdomsorganisasjoner

 

 

Hva er kriterier for å få støtte? 

 • Arrangøren bestemmer selv hvor mange dager møtet varer 
 • Minst 30 unge må delta

 

 

Hva kan vi få støtte til? 

Ungdomspolitiske møtene kan være nasjonale eller internasjonale. Prosjektene skal: 

 • fremme utveksling av ideer, metodebruk og erfaringer
 • styrke ungdomsdeltakelse i demokratiske prosesser
 • oppmuntre til aktiv samfunnsdeltakelse

 

Aktiviteter kan være: 

 • møter som gir unge anledning til å diskutere med beslutningstakere tema som er relevant for EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet eller EUs ungdomsstrategi 
 • aktiviteter som promoterer debatt og informasjon om ungdomspolitikk relatert til aktiviteter organisert i løpet av Europeisk ungdomsuke 
 • konsultasjoner med unge for å finne ut hva de mener om tema relatert til demokratisk deltakelse 
 • møter, seminarer, informasjonsarrangement eller debatter mellom unge og beslutningstakere/ ungdomseksperter om demokratisk deltakelse 
 • arrangementer som simulerer hvordan demokratiske institusjoner fungerer og hva rollen til beslutningstakere er i disse institusjonene. 

 

Aktivitetene skal ledes av unge, og de unge som deltar skal være aktivt involvert i alle faser av prosjektet. Politisk påvirkede arrangementer eller møter som er statuttpålagte kan ikke finansieres. 

Se tidligere prosjekter som har fått støtte her

 

 

Hva kan vi få i støtte? 

 

 • Utgifter til forberedelser, gjennomføring og oppfølging dekkes gjennom en fast dagsats. En programdag skal ha minst 6 timer med aktivitet. For aktiviteter i Norge gis det € 40 (cirka 370 kroner) per deltaker, per dag i støtte.
 • Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand 
 • Utgifter knyttet til nødvendige konsultasjoner og spørreundersøkelser rettet mot ungdom kan dekkes
 • Ekstra støtte for å legge til rette for deltakere med funksjonsnedsettelser og helseproblemer 
 • Utgifter til visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner dekkes
 • Maksimalt støttebeløp per prosjekt er € 50 000 (cirka 460 000 kroner)

 

 

 

Hvilke land kan vi samarbeide med? 

Dere kan samarbeide med EU-land, samt Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Egne regler gjelder for Sveits. Les mer her. 

 

 

Hvordan søker jeg? 

Søknadsskjema finner du her. Du kan søke tre ganger i året. 

 

Frist for å søke om prosjektstøtte Prosjektet starter mellom
2. februar 2017 kl. 12:00 1. mai - 30. september 2017
26. april 2017 kl. 12:00 1. august -31. desember 2017
4. oktober kl. 12:00 1. januar - 31. mai 2018 

 

Vil du vite mer?

Se ofte stilte spørsmål og programguiden

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS