Ungdomspolitiske møter

Arenaer for debatt og dialog mellom unge og beslutningstakere

Hånd i været, stemmeUngdomspolitiske møter skal legge til rette for at ungdom får uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere.

 

Ungdomspolitiske møter gir ungdom anledning til å uttrykke sine meninger om politiske spørsmål. De ungdomspolitiske møtene kan være nasjonale eller internasjonale og skal:

 

 • fremme utveksling av ideer, metodebruk og erfaringer
 • styrke ungdomsdeltakelse i demokratiske prosesser
 • oppmuntre til aktiv samfunnsdeltakelse

 

Denne prosjekttypen er tett knyttet til EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet. Les mer om dette på Den europeiske ungdomsportalen.

 

Målgrupper

 • Ungdom 13-30 år
 • Frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå og politikere
 • For eksempel: ungdomsråd, ungdommens fylkesting, ungdomsorganisasjoner

 

Kriterier for støtte

 • Arrangøren bestemmer selv hvor mange dager møtet varer (1 dag = minst 6 timers aktivitet)
 • Minst 30 ungdommer
 • Det er mulig å samarbeide med programland og EUs naboland
 • Hvis aktiviteten finner sted i Norge, må den norske partneren søke støtte fra Aktiv Ungdom-kontoret i Norge

 

Støttebeløp

 • Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand
 • Utgifter til forberedelser, gjennomføring og oppfølging dekkes gjennom en fast dagsats. En programdag skal ha minst 6 timer med aktivitet. For aktiviteter i Norge gis det € 40 (cirka 370 kroner) per deltaker, per dag i støtte.
 • Utgifter knyttet til nødvendige konsultasjoner og spørreundersøkelser rettet mot ungdom kan dekkes
 • Ekstra støtte til deltakere med nedsatt funksjonsevne
 • Utgifter til visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner dekkes
 • Maksimalt støttebeløp per prosjekt er € 50 000 (cirka 460 000 kroner)

 

For eksempel

En ungdomsorganisasjon på miljøfeltet samler deltakere fra hele landet for å diskutere spørsmål knyttet til klimaendringer. Politikere fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå er til stede, sammen med eksperter. Deltakerne vedtar en resolusjon, som sendes til miljøvernministeren.

Nettbasert søknadskjema for ungdomspolitiske møter

Skal du søke om støtte til ungdomspolitiske møter innen fristen den 26. april? Da skal du bruke bruke det nye nettbaserte søknadsskjemaet.  Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS