Ungdomspolitiske møter

Hva er det? 

Et ungdomspolitisk møte kan være nasjonalt eller internasjonalt og skal gi dere mellom 13 og 30 år muligheten til å uttrykke deres egne meninger og å komme med konkrete forslag til politikere og beslutningstakere. 

 

 

Hvem er det for? 

De mellom 13 og 30 år

 

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå, for eksempel ungdomsråd, ungdommens fylkesting eller ungdomsorganisasjoner.

 

Hva er kriteriene for å få støtte? 

 • Dere bestemmer selv hvor mange dager arrangementet skal vare 
 • Minst 30  deltakere mellom 13 og 30 år

 

Hva kan dere få støtte til? 

Et ungdomspolitisk møte kan være nasjonalt eller internasjonalt. Prosjektet skal: 

 • fremme utveksling av ideer, metodebruk og erfaringer
 • styrke ungdomsdeltakelsen i demokratiske prosesser
 • oppmuntre til aktiv samfunnsdeltakelse

 

Eksempel på aktivitet:

 • Et møte, seminar, informasjonsarrangement eller en debatt mellom unge og beslutningstakere/ ungdomseksperter om demokratisk deltakelse.
 • Arrangementer som simulerer hvordan demokratiske institusjoner fungerer og hvilken rolle beslutningstakerne har i disse institusjonene.
 • Et møte med beslutningstakere/politikere der dere diskuterer temaer som er relevante for EUs ungdomsstrategi og/eller EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet.
 • Aktiviteter som promoterer debatt og informasjon om ungdomspolitikk relatert til aktiviteter organisert i løpet av Den europeiske ungdomsuka. 
 • Konsultasjoner med unge for å finne ut hva de mener om temaer relatert til demokratisk deltakelse 

 

Aktiviteten(e) skal ledes av dere mellom 13 og 30 år, og dere skal være aktivt involvert i alle faster av prosjektet. Politisk påvirkede arrangementer eller møter som er statuttpålagte kan ikke finansieres. 

 

Se tidligere prosjekter som har fått støtte her. 

 

Hva kan dere få i støtte? 

 • Utgifter til forberedelser, gjennomføring og oppfølging dekkes gjennom en fast dagsats. En programdag skal ha minst 6 timer med aktivitet. For aktiviteter i Norge gis det € 40 (cirka 375 kroner) per deltaker, per dag i støtte.
 • Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand 
 • Utgifter knyttet til nødvendige konsultasjoner og spørreundersøkelser rettet mot ungdom kan dekkes
 • Ekstra støtte for å legge til rette for deltakere med færre muligheter 
 • Utgifter til visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner dekkes
 • Maksimalt støttebeløp per prosjekt er € 50 000 (cirka 470 000 kroner)

 

 

Hvilke land kan dere samarbeide med? 

Dere kan samarbeide med EU-land, samt Island, Liechtenstein, Makedonia og Tyrkia. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Egne regler gjelder for Sveits. Les mer om samarbeidsland her.

 

Hvordan søker dere? 

Søknadsskjema finner dere her. Du kan søke tre ganger i året. 

Frist for å søke om prosjektstøtte Prosjektet starter mellom
15. februar 2018 kl. 12:00 1. mai - 30. september 2018
26. april 2018 kl. 12:00 1. august -31. desember 2018
4. oktober kl. 12:00 1. januar - 31. mai 2019 

 

Vil dere vite mer?

Se ofte stilte spørsmål og programguiden

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS