Ungdomspolitiske møter

Arenaer for debatt og dialog mellom unge og beslutningstakere

Hånd i været, stemmeUngdomspolitiske møter skal legge til rette for at ungdom får uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere. Les mer

Europeisk sommerleir

2. august inntok 85 norske og europeiske ungdommer Hove. Denne gangen var det ikke musikk, men arbeidsmobilitet i Europa som sto i fokus. Programmet besto blant annet av foredrag, diskusjoner, sosiale aktiviteter og fotballturnering. Europeisk Ungdom fikk støtte til arrangementet gjennom Aktiv Ungdoms Ungdomspolitiske møter.  Les mer (15.08.2012)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS